Skip to content

In het kort
Aanpassing website
Vanwege een server-upgrade (een vernieuwde versie van de software op de server) is de website op dit moment niet meer volledig.
Veel links komen niet op de juiste pagina's uit. We hebben voorlopig een 'uitgeklede versie' gemaakt en komen binnenkort met een volledig nieuwe website.

De website beheerders,

Wouter Jacques en Anton Sinke
Palmzondag 5 April
Op deze Palmzondag hebben we goed nieuws, inmiddels is er voor het ZWO project "Beter bestand tegen water in Bangladesh" € 1589,00 ontvangen waarvan € 15,00 via de collecte, hartelijk dank hiervoor. De ZWO commissie is blij verrast zij zagen het project figuurlijk in het water vallen, dankbaar zijn we dat u zo uw meeleeft met de nood in de wereld. Op het meetbaken kunt u nu zien dat deze inmiddels voor3/4 gevuld is met zand. We hebben goede moed om het gehele glas te vullen voor de Paasmorgendienst. uw bijdrage blijft welkom op: NL89 RABO 0345 2518 14 met de vermelding Bangladesh.

De ZWO commissie
Nieuwe video's via Youtube
De kerk is dicht, maar de boodschap van Christus gaat door! Iedere dag een nieuwe video via YouTube.
We proberen u iedere dag te voorzien van een bemoedigend woord door een van onze predikanten. Om op die manier ons jaarthema ‘omzien’ gestalte te geven. Deze videoblogs staan op ons eigen videokanaal voor de Ringvaartkerk

Hieronder staat de laatste gemaakte videoboodschap. De video’s worden na elkaar afgespeeld:U kunt de video's in het overzicht terug vinden.
'Een teken van leven' van de kindernevendienst
Nu de kerkdiensten niet doorgaan, willen wij jullie graag helpen om thuis aandacht te besteden aan de 40-dagentijd en Pasen. Op www.kindopzondag.nl kun je nu het materiaal voor de komende zondagen zonder inlog downloaden. Hier vind je het verhaal wat altijd in de nevendienst wordt verteld. Ook kan je op deze site digitaal het gezinsboekje gebruiken, met materiaal voor elke dag.
Nu de kerkdiensten niet doorgaan, willen wij jullie graag helpen om thuis aandacht te besteden aan de 40-dagentijd en Pasen. Op www.kindopzondag.nl kun je nu het materiaal voor de komende zondagen zonder inlog downloaden. Hier vind je het verhaal wat altijd in de nevendienst wordt verteld. Ook kan je op deze site digitaal het gezinsboekje gebruiken, met materiaal voor elke dag.
We hebben nog een aantal analoge gezinsboekjes, bouwplaten voor de spaarpot Rainbow, en vastenkaarten voor kinderen. Deze kan je ophalen bij Astrid Vaarties (06-14763119 of voorzitterknd@ringvaartkerk.nl). Samen gaan we op weg naar Pasen!
Update Corona-maatregelen 23 maart 2020
Een update van gemaakte afspraken, aangepast aan het beleid van de Rijksoverheid, gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en van de Protestantse Kerk ( https://www.protestantsekerk.nl/corona).

* De vieringen, vergaderingen en overige activiteiten in de Ringvaartkerk gaan voorlopig tot 1 juni niet door.
* Onze predikanten zijn bezig om filmpjes op te nemen met overwegingen/meditaties. Het doel is, dat via een link op de website bemoedigende boodschappen worden aangeboden.
* De wijkteams van pastoraat en diaconie zullen geen bezoeken aan huis afleggen. Via telefoon en e-mail zal er echter alles aan gedaan worden om contact te onderhouden.
* De diaconie is bezig om een mogelijkheid te bieden via internet bij te dragen aan collectes voor alle doelen, die we als kerkelijke gemeente financieel ondersteunen.
* Op woensdagavond 25 maart zal tussen 19.00 en 19.15 de klok van de Ringvaartkerk luiden. We geven hiermee gehoor aan de oproep van de Raad van Kerken de klok te luiden als teken van bemoediging, troost, hoop, verbinding en waardering. Ook op 1 april zal de klok luiden. Zie www.nationaalgebed.nl.
* Regelmatig zullen er nieuwe berichten op onze website www.ringvaartkerk.nl en op de interkerkelijke website www.geloofinnieuwerkerk.nu staan. Bekijk deze websites regelmatig!
* We hopen dat we in deze bijzondere tijd op deze manier zo goed mogelijk invulling kunnen geven aan ons jaarthema ‘omzien’.
 

Activiteiten

No current events.

Zoeken