Ga mee! startzondag 2023 Ga mee! startzondag 2023
Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

 
lees meer »
 
Pinksteren 2023 Pinksteren 2023
Het thema van de dienst ‘De Geest, we zien haar niet …’ is geprobeerd zichtbaar te maken in deze schikking.
lees meer »
 
Veertigdagentijd en Pasen 2023 Veertigdagentijd en Pasen 2023
“Uit liefde voor jou”
Symbolisch schikken gedurende de 40-dagentijd

Als basis voor de schikkingen worden de ringen weer gebruikt. Deze staan voor verbonden liefde. We gebruiken ook kronkelige takken zoals hazelaar. Liefde is niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Paars is de liturgische kleur tijdens de veertigdagentijd. Elke week wordt iets toegevoegd aan de schikking passend bij de lezing. De schikkingen hebben een sober karakter en starten met een periode van bezinning en reflectie.
lees meer »
 
Advent en Kerst 2022 Advent en Kerst 2022

De basis van de schikkingen in de adventsperiode en met Kerst zijn twee ringen die horizontaal met elkaar verbonden zijn. Verbondenheid met God en met elkaar. In de lezingen wordt zichtbaar dat er bij God plaats is voor iedereen. In Zijn nabijheid mag iedereen zich genodigd weten.
Van oudsher is je achtergrond bepalend hoe er naar je wordt gekeken. Het bestempelt je herkomst en daarmee vaak ook je betrouwbaarheid. Het is daarom opmerkelijk dat in Jezus’ stamboom vrouwen staan met een bijzonder moeilijke achtergrond. Deze vrouwen staan centraal in de komende schikkingen.
De schikking staat op een paarse en jute ondergrond. Paars is de liturgische kleur en jute als teken van inkeer en er weinig toe doen. De ringen worden elke week verder bekleed met mos; de schikking wordt levendiger. De geboorte van Jezus komt steeds dichterbij.  Elke week komt er ook een adventskaars bij.
lees meer »
 
Eeuwigheidzondag 2022 Eeuwigheidzondag 2022

Tijdens eeuwigheidszondag worden overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar herdacht, Een toelichting op deze schikking is te lezen onder lees meer.
 
lees meer »