Skip to content

Symbolische schikkingen
symbolische schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2020
Uitleg symbolische schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2020
U ziet een lijst waarin de stip op de horizon is verbeeld. De ronde open stip kunt u ook beschouwen als de pupil van een oog. Het visualiseert het in beweging komen, ieder op zijn eigen manier. Iedere zondag roepen we een ander beeld op om duidelijk te maken waarom u in beweging moet komen. Wij volgen daarbij gedurende deze periode de lezingen uit Exodus.

1e zondag Veertigdagentijd 1 maart 2020
Stel je voor (Exodus 3: 1-18)
Bij de brandende doornstruik komt Mozes oog in oog te staan met de Andere Werkelijkheid die niet verbrandt en verteert, zoals de macht van de Farao. De verschijning van God wordt onmiddellijk gekoppeld aan menselijke bevrijding. Het vuur van de Eeuwige springt over, er komt beweging in een doodssituatie. Mozes wordt door het vuur, verbeeld met vlammende bloemen, geroepen om op te staan uit de dood en de weg naar het leven te gaan. Hij moet de bevrijding gaan brengen.2e zondag Veertigdagentijd 8 maart 2020
Op weg naar Egypte (Exodus 4: 18-31)
Mozes gaat met Aäron naar Egypte om de dwangarbeiders te melden dat God zich over hen ontfermt en hen zal bevrijden. De trouw van God is verbeeld in de klimop. Deze plant zoekt het licht en is groen, de kleur van leven, zomer en winter. In het oog van de schikking ziet u een rode bloem, het verwijst naar het bloed van het verbond.3e zondag Veertigdagentijd 15 maart 2020
Hoor je me (Exodus 6: 2-9 + 6: 27- 7:7)
God praat met Mozes. Mozes praat met het volk, maar dit is zo moedeloos en murw geslagen door de dwangarbeid dat zij er geen heil in ziet en zich van Mozes afwend. Midden in deze puinhoop roept God Mozes en Aäron op, om de staf van het leiderschap op zich te nemen en de farao te vragen de Israëlieten uit zijn land te laten vertrekken. De stenen symboliseren de puinhoop. De klimop verwijst naar het altijddurende verbond van leven in het licht van de Eeuwige. Goed leiderschap richt zich op het leven en welzijn van de ander en blijft daaraan trouw.4e zondag Veertigdagentijd 22 maart 2020
Laat mijn volk gaan (Exodus 7: 8-25)
Vandaag is het roze zondag. De liturgische kleur voor de vierde zondag in de veertigdagentijd. Het witte licht van Pasen breekt door en maakt het paars lichter. De stip van de horizon is nu een oog geworden, een pupil waardoor alles zichtbaar wordt. Het weefsel van takken wordt bloeiend en verkondigen de komende lente.5e zondag Veertigdagentijd 29 maart 2020
Kracht van boven (Exodus 9: 13-35)
Na het licht van roze zondag terug naar de werkelijkheid. Mozes gaat opnieuw naar de farao. Hij voorspelt verschrikkelijke hagel. Door het natuurgeweld wordt een deel van de oogst vernield. Gerst is het eerste graan dat rijpt. De Farao wordt diep in de economie getroffen. Wie zien de witte hagelstenen en het geknakte graan. Het basisvoedsel in de tijd van de Bijbel. Minder graan betekent meestal hongersnood. Gaan wij nog wel goed met onze aarde om of hongeren wij haar uit?
6e zondag Veertigdagentijd 5 april 2020
Wordt het nu anders? (Exodus 11: 1-10)
Er is geen toekomst meer voor een onrechtvaardig regime. God zal Israël en ons leiden naar een aarde waar het leven van de schepping centraal staan en niet het onrecht, de uitputting en vernietiging, in de schikking weergegeven in een prikkelplant. Het leven uit de Bron heeft het laatste woord en is al te zien in een bloem in de knop.


Witte Donderdag 9 april 2020
Voetwassing
Het wit in de bloemen verwijst naar de kleur van het licht dat ons omgeeft. De opgerolde doek verwijst naar de doek, waarmee Jezus de voeten van zijn leerlingen afdroogde, waarna hij het avondmaal instelde.


Goede Vrijdag 10 april 2020
Als alles gezegd is, past alleen de eenvoud van de drie kruisen.


Stille Zaterdag 11 april 2020
Het is stil rond het graf. Iedereen treurt.
Maar onder het doek gloort een nieuw begin. Pasen.


Pasen 12 april 2020
Opstanding van Jezus (Exodus 14: 15-15:1a)
In dit verhaal horen we dat de Israëlieten door de zee trekken. Een weg naar de toekomst. Het is bijzonder om dit verhaal op paasmorgen te lezen. Zoals Mozes en de Israëlieten door het water trekken, zo trekt Jezus door de dood op weg naar het nieuwe leven.
De weg was lang om een uitweg te vinden die bevrijdde van onrecht, onderdrukking, dood en verderf.
De dood heeft niet het laatste woord. In feestelijk wit gloort het nieuwe begin. De opstanding en een nieuw leven.

 
Schikkingen advent 2019

Micha gaat over de complexiteit van leven. Zonder begin, zonder eind, met steeds een nieuwe kans.
De basis dit jaar is een driehoek: ik, jij en God. Met daaromheen elke week een lichtere krans.

1e advent – 1 december 2019

Redder

De Heer is een herder.
Hij zal zijn volk verzamelen, overal vandaan.
En de mensen zijn als Zijn schapenkudde,
die samen in deze krans staan.

Ze worden beschermd door de kring,
een oneindige cirkel van stekelig groen.
God heeft een plan om de mensen te redden
en dat mag Jezus straks gaan doen.

(door Marga van der Ploeg)
2e advent – 8 december 2019

Vredevol

In een samenleving vol oneerlijkheid.
Aandacht voor het zorgen, maar je schiet altijd tekort.
Waar ruzie en oorlog ook met kerst op de loer ligt.
En soms ‘recht’ niet maakt dat alles beter wordt.

Advent zou een tijd van verwachten moeten zijn,
zonder wapens en oorlog en met minder gedoe.
Leven met meer geloof, hoop en liefde,
vredevol naar de komst van Jezus toe.

(door Marga van der Ploeg)3e advent – 15 december 2019

Omzien


Omzien naar mensen,
omzien naar dieren.
De schepping verzorgen,
het leven te vieren.

Wees eerlijk en genadig,
wees rechtvaardig en goed.
Heb lief en leef met God,
bij alles wat je doet.

(door Marga van der Ploeg)

4e advent – 22 december 2019

Zegen

Groene klimop, een hoopvolle kleur.
Een taaie plant die altijd kan groeien.
Symbool voor trouw door de sterke hechtwortels
en de kronkelende weg die maar blijft boeien.

Het leven is soms moeilijk:
het zit weleens mee, maar ook tegen.
Weet dat Hij ons bijstaat
op al onze levenswegen.
Hij blijft ons altijd trouw
al staan we hulpeloos in de regen.
Hij is een genadige God
met Zijn belofte van Zegen.

(door Marga van der Ploeg

Kerst – 25 december 2019

Geef Licht!

Wit, als kleur van zuiverheid,
Licht verhelderd de duisternis.
Een hemelkoepel vol met bloemen.
Sterren verlichten wat nog duister is.

Vannacht is Jezus dan geboren
Daarmee is de tijd van verwachten eigenlijk voorbij.
Het donker verdwenen, licht schijnt op ons.
Mensen zijn hoopvol, gelukkig en blij

Kerst is om met vreugde te vieren,
Jezus gaat ons redden en verlossen van de zonden
De boodschap is hoop houden en omkijken naar elkaar
Zodat de samenleving weer door liefde wordt verbonden.

(door Marga van der Ploeg)
 
Schikking eeuwigheidszondag 2019
Schikking voor eeuwigheidszondag, 24 november 2019

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen zij wonen
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.
Door: Hanna Lam
 
Schikking startzondag
Het jaar thema is ‘omzien’ en hoe kan dat beter verbeeld worden dan met een oog.
Oog voor elkaar hebben, gezien worden; de gemeenteleden en andere mensen om ons heen worden weergegeven met de vele kleine bloemetjes van het gipskruid.
Omzien heeft ook te maken met trouw en verbondenheid, gesymboliseerd door de Hedera.
 
Pinksteren – 9 juni 2019
De flessen bekleed met riet (het teken van buigzaamheid) en gevuld met water (symbool van nieuw leven) vanuit de Paasperiode laten zien dat het nieuwe begin verder is gegaan. De flessen staan geschikt aan vier kanten van de wereldbol om te laten zien dat vandaag de Heilige Geest is uitgestort naar alle windstreken. Het vuur van de Geest wordt gesymboliseerd door de rode en oranje bloemen in de schikking. De rode kaarsen verwijzen ook naar dit vuur en verwijzen naar Het Licht van de wereld dat God steeds voor ons wil zijn.

Acht Flessen, twee aan twee
Geven ons vandaag de Heilige Geest mee
De wereld rond, naar alle windstreken
Horen wij de discipelen in alle talen spreken

Rood de kleur van vuur en vlam
Omdat de Geest op aarde kwam
Iedereen die over de Geest hoort
Weet het nieuwe begin gaat voort
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 14

Volgende diensten

Activiteiten

No current events.

Zoeken