Skip to content

Symbolische schikkingen
Liturgische Schikking 4e advent - 22 december 2013
Thema:  Betseba
Kleur:Jute ondergrond
Lezingen: 2 Samuël 11 en Matteüs 1: 1-6

Bij de basisschikking
De stam staat voor het geslachtsregister van Jezus.
Wat zijn Zijn wortels, waar komt Hij vandaan?
Het is opvallend dat Matteüs, naast voorvaders, ook een aantal voormoeders noemt. De vrouwen die genoemd worden zijn bijzonder. Op hun eigen wijze geven ze iets weer van de Messias zoals: het opkomen voor recht, ruimhartigheid, trouw, doorgeven van de vrede.
De schikking staat op een jute, sobere ondergrond.

Bij vierde advent
Koning David kan geen weerstand bieden aan de mooie Betseba. Ze wordt zwanger en David verzint allerlei listen om Uria om de tuin te leiden. Wanneer dat niet lukt, laat hij Uria ombrengen. Dit alles vormt een zwarte schroeiplek in het leven van Betseba, die te zien is op de stam. Het is een plek die blijft. Toch hebben verdriet en pijn niet het laatste woord. Met de geboorte van Salomo bloeit uit die verschroeide plek de witte roos van liefde en de vrede.

Tekst bij de schikking
Betseba,
pijn en verdriet
blakeren haar leven
zwart.

De geboorte
van het kind van de vrede
doet haar opbloeien
als een roos.Eeuwige God,

leven kan zo’n pijn doen.

Wees aanwezig.

Open uw toekomst.
 
Liturgische Schikking Kerst - 25 december 2013
Thema: Maria
Kleur:  Wit
Lezingen: Matteüs 1: 18-25

Bij de basisschikking
De stam staat voor het geslachtsregister van Jezus.
Wat zijn Zijn wortels, waar komt Hij vandaan?
Het is opvallend dat Matteüs, naast voorvaders, ook een aantal voormoeders noemt. De vrouwen die genoemd worden zijn bijzonder. Op hun eigen wijze geven ze iets weer van de Messias zoals: het opkomen voor recht, ruimhartigheid, trouw, doorgeven van de vrede.

Bij vierde advent
Het is feest, dus de schikking staat op een feestelijke witte ondergrond.
Maria, Vervuld van Gods Geest brengt een kind ter wereld met de naam ‘God Redt’. Dit kind zal hemel en aarde met elkaar verbinden. Dit kind zal nieuwe toekomst baren, door zijn weg van leven. Zijn geboorte is Gods goede gave aan de mensheid.
Bij de stam zien we witte lelies die staan voor zuiverheid, onschuld en genade. Een slinger van tere witte bloemen (met de naam Eucharis – wat goede gave betekent) verbindt de oorsprong, de wortels met de toekomst. Mooi en tegelijk zo kwetsbaar is het nieuwe leven.

Tekst bij de schikking
Maria,
met open handen
ontvangt zij het nieuwe leven:
kind van God
dat hemel en aarde verbindt.

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.
 
Liturgische Schikking Laatste Zondag Kerkelijk Jaar
24 november 2013
Thema: Loslaten en vasthouden
Lezingen: 2 Koningen 2: 1-15a en Lucas21: 5-7

Loslaten en afscheid nemen is een moeilijke weg om te gaan. We lezen hoe de profeet Elisa bij Elia blijft tijdens diens tocht op weg naar zijn levenseinde. Drie plaatsen worden aangedaan die allemaal iets zeggen over de nabijheid van God in moeilijke momenten. Alle drie zeggen ze ook iets over de toekomst die geopend wordt dwars door moeite en verdriet heen.
Als laatste stap gaan de profeten door het water van de Jordaan. Water dat geen bedreiging meer vormt, maar waar een weg komt om te gaan.

Belofte van nieuw leven.
Dat water omgeeft het eilandje in de schaal waarop we de samengebonden strengen zien, Elia en Elisa, mensen, die elkaar vasthouden, sterken, omgeven door de geest van God. Tot het moment komt dat het tijd is om los te laten.
Elisa houdt vast wat van waarde is, mag ervaren dat er ook voor hem een weg komt door het water.
Elisa bewaart als herinnering de mantel van Elia. Een herinnering waar je troost uit kunt putten en moed om verder op weg te gaan. Hij kan verder door het vasthouden van de herinnering en deze vruchtbaar te maken in zijn eigen leven.

Tekst bij de schikking
Voorbij de wolk van mijn verdriet
licht jouw gelaat soms even op.

Je bent ver weg en toch dichtbij,
het licht dat jou omgeeft
is ook voor mij
wanneer ik bid:
Ik geloof in de Liefde
Ik geloof in het Leven
Ik geloof in het licht
waarin jij woont voorgoed.

Voorbij de wolk van mijn verdriet
raakt tijd de eeuwigheid.

(Caritas van Houdt, in ‘Nader tot U, Heer. – Teksten rond rouw, avondwake en uitvaart’, Lannoo 2004)
 
Symbolische schikking pinksteren
19 mei 2013

Thema:  De geest als Gods adem die mensen leven geeft en in beweging zet
Kleur: Rood
Lezingen: Ezechiël 37: 1-14 en Johannes 20: 19-23

Rood is de kleur van Pinksteren, vuur en liefde

De uitstorting van de Heilige Geest is verbeeld met de vlammende bloemen (Gloriosa). De bloemen zijn verspreid over de hele wereld, omdat we overal het woord van Gods Geest mogen verstaan.
Het woord van God word gesproken door de 12 apostelen, weergegeven met de 12 bloemen.
Vanuit de vier winstreken, gesymboliseerd door de vier strengen klimop/Hedera aan de wereldbol, komt de wind en blaast nieuw leven over ons heen. De Geest waait waarheen hij wil en zet mensen in vuur en vlam. Het lijkt alsof de wereld in vlammen staat.

Uit alle vier hoeken van de aarde,
in de geest verbonden,
drinkend uit dezelfde beker van het nieuwe verbond,
een weg vinden in bonte verscheidenheid.


(Uit: Bloemen geven zin, Tini Brugge, blz.106)Schikking en tekst zijn gebaseerd op ideeën van de site www.dorpskerkbarendrecht.nl 2011 en www.gereformeerdzierikzee.nl 2012
 
Symbolische schikking 31 maart 2013
Bij PASEN (Ontmoetingscentrum)

Niet de dood maar het Leven heeft het laatste woord.

De gehele weg is omgevormd tot een feestelijke witte paastuin om de opstanding te vieren.

De windsels symboliseren dat Jezus aan het begin van zijn leven in een kribbe in doeken lag gewikkeld. En na zijn dood in doeken in het graf werd gelegd. Na de opstanding wordt zichtbaar dat Jezus zich heeft ontwikkeld tot een mens zoals God bedoeld heeft.

Aan het einde van de weg staat een grote kaars ten teken dat het nieuwe Leven is opgestaan en dat Jezus de weg in verbinding met de Eeuwige tot het einde toe is gegaan.

Tekst bij de schikking

Zie het Leven opgestaan uit de dood.

Een stralend Licht verlicht het leven op aarde.

Dit Licht, draag het mee

in je hart

op je handen

op je levensweg.

 
<< Start < Vorige 11 12 13 14 Volgende > Einde >>

Pagina 11 van 14

Volgende diensten

Activiteiten

No current events.

Zoeken