Skip to content

Symbolische schikkingen
Schikkingen veertigdagentijd 2019
Basisschikking
In de basisschikking komt een aantal symbolen elke week terug.
Het getal 8 (flessen) staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. In de stille week staan er zeven flessen in de schikking, omdat de lezingen dan gericht zijn op het moment en niet op de toekomst.
• Riet en water: de flessen zijn bekleed met rietstengels als teken van buigzaamheid. In de flessen is water zichtbaar als symbool van nieuw leven.
• Vormen: Elke week worden de met riet omwikkelde flessen in een andere vorm geplaatst.

1e zondag van de Veertigdagentijd – 10 maart 2019

Thema: ‘Een nieuw begin’
Lezing: Lucas 4: 1-13 ‘De verzoeking in de woestijn’

De 8 flessen staan in een cirkel. De cirkel wordt gebruikt als symbool voor de aarde. De flessen zijn met elkaar verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen. In de flessen staan Spaanse Margrieten als teken van verbondenheid met het ZWO project en de Spaans sprekende dominee uit Cuba.

Krans van solidariteit
Acht flesjes in een cirkel.
De cirkel van de aarde.
De krans van solidariteit,
als teken van verbondenheid
vormt een vaste waarde.

Een tijd van veertig dagen,
we zitten er nu nog middenin.
Maar straks bij de opstanding met Pasen,
de start van een nieuw begin.

(Marga van der Ploeg)


2e zondag van de Veertigdagentijd – 17 maart 2019

Thema: ‘Een nieuw begin’
Lezing: Lucas 9: 25-36 ‘De verheerlijking op de berg’


De 8 flessen staan in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi, de 22e letter in het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus, een van de namen voor Jezus. De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de flessen staan bloemen van de helleborus. Die bloeit als er sneeuw ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

Hoopvolle bloei
Acht flesjes in de vorm van een Grieks kruis.
Christus, met de letter Chi aan het begin.
Bloemen van Helloborus staan erin.
Met sneeuw en kou kunnen ze groeien.
Enkel hoopvol bloeien
in een koude tijd.
Want Jezus gaat een moeilijke weg
en Hij lijdt.

Een tijd van veertig dagen,
we zitten er nu nog middenin.
Maar straks bij de opstanding met Pasen,
de start van een nieuw begin.

(Marga van der Ploeg)


3e zondag van de Veertigdagentijd – 24 maart 2019

Thema: ‘Een nieuw begin’
Lezing: Lucas 13: 1-9 ‘De bloei van de vijgenboom’


De lezingen roepen op tot ‘zien’. Omzien naar een ander. De tekenen van groei en bloei zien zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg. De 8 flessen worden staan in de vorm van een open ellips zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen. De wilgenkatjes en het sierlijk groene gras versterken het beeld van inkeer. Bij de flessen liggen 8 vijgen als verwijzing naar de vijgenboom uit het verhaal.

Een eerste teken van lente
Zoals een tuinman vol geduld
wacht op de groei van een plant.
Zo moeten wij omkijken naar
andere mensen aan de kant
Hun tekenen van groei herkennen,
zelfs als dat geduld vraagt.
Naar alle mensen omzien.
Langer dan alleen vandaag.

En langer dan een periode van veertig dagen,
want, daar zitten we nu middenin.
Maar straks bij de opstanding met Pasen,
de start van een nieuw begin.

(Marga van der Ploeg)

4e zondag van de Veertigdagentijd – 31 maart 2019

Thema: ‘Een nieuw begin’
Lezing: Lucas 15: 11-32 ‘De gelijkenis van de verloren zoon’


Wees blij! De zoon is terug en laten we feest vieren. Een nieuw begin. De 8 flessen staan in een achthoek. De vorm wordt versterkt door groene takken. In de flessen staan roze bloeiende bloesemtakken.

Wees blij!
Roze bloeiende bloesemtakken
in flesjes in een achthoek.
Wees vrolijk, wees blij,
want de verloren zoon was zoek,
maar is weer terug gekomen.

In deze tijd van veertig dagen,
we zitten er nog middenin.
Maar straks bij de opstanding met Pasen
start een compleet nieuw begin.

(Marga van der Ploeg)


5e zondag van de Veertigdagentijd – 7 april 2019

Thema: ‘Een nieuw begin’
Lezing: Lucas 20: 9-19 ‘De wijngaard en de pachters’


Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? Deze vragen staan centraal in dit verhaal. De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk. De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant en oogt compacter dan de voorgaande schikkingen. In de flesjes staat zwaardvormig blad. Tussen de flessen staan potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

Rechtvaardigheid
Acht flesjes in een vierkant
vormen samen een gesloten rand.
Verzoening lijkt onmogelijk,
wat iedereen ook zegt.
Maar wat is rechtvaardig?
En wie doet recht?

In deze tijd van veertig dagen,
richting het einde van er middenin.
Dichter bij de opstanding met Pasen,
dichterbij een nieuw begin.

(Marga van der Ploeg)


Palmpasen - 6e zondag van de Veertigdagentijd – 14 april 2019

Thema: ‘Een nieuw begin’
Lezing: Lucas 19: (28)29-40 en Lucas 22: 1-23, 56 ‘De intocht in Jeruzalem’

De intocht in Jeruzalem. De 8 flessen staan aan twee kanten van de weg. In de flessen staan gebogen takken en bladeren, als ware het een poort.

De poort
Acht flessen als poorten
geven Jezus een weg.
Een weg naar Jeruzalem,
een weg, al vastgelegd.

Tegen het einde van veertig dagen
hebben mensen heel veel zin
in een goede nieuwe koning,
in de start van een nieuw begin.

(Marga van der Ploeg)


Witte donderdag – 18 april 2019

Thema: ‘Een nieuw begin’
Lezing: Johannes 13: 1-15 en Johannes 14: 15-31 ‘de voetwassing / het laatste avondmaal’

Het verhaal over de voetwassing is een verhaal dat niet verbonden is aan hoop maar aan het moment. Om deze reden worden er 7 flesjes gebruikt, het getal van de volheid.
In de schikking staan 6 flessen in een cirkel en 1 fles/potje staat in het midden. De 6 flessen  symboliseren de discipelen. 6 verwijst hier naar de 6 werken van barmhartigheid. Deze werken zijn onderdeel aan de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen. De fles/pot in het midden verwijst naar het nederig kunnen zijn. Hierin staat een driekleurig viooltje.

Het laatste avondmaal.
Zeven flesjes, in plaats van acht.
Verhalen over zelfverloochening
en Jezus die op zijn dood wacht


(Marga van der Ploeg)


Goede vrijdag – 19 april 2019

Thema: ‘Een nieuw begin’
Lezing: Johannes 18: 1 – 19: 42 ‘De verloochening’


Het verhaal over de verloochening is een verhaal dat niet verbonden is aan hoop maar aan het moment. Om deze reden worden er 7 flesjes gebruikt, het getal van de volheid.
Er staan 7 flessen in de schikking in de vorm van een Latijns kruis. 7 is het heilige getal bij uitstek: 3 + 4, ofwel het getal voor de drie-ene God en vier, het getal van de wereld. God is in zijn zoon naar de aarde gekomen, zijn taak is volbracht op aarde. In de flessen staan rode anemonen.

De drie eenheid plus de wereld:
zeven flesjes, drie plus vier.
Jezus volbracht zijn taak op aarde
en Hij is even niet meer hier.

(Marga van der Ploeg)


Stille zaterdag – 20 april 2019

Thema: ‘Een nieuw begin’
Lezing: Jezus is gestorven


Het verhaal over de kruisiging en het sterven van Jezus is een verhaal dat niet verbonden is aan hoop maar aan het moment. Om deze reden worden er 7 flesjes gebruikt, het getal van de volheid. Alleen de 7 flesjes staan nog in de schikking. Voor de rest is het kaal, leeg. Jezus leeft niet meer.

Zeven flesjes
symboliseren het zeer.
Leeg en kaal.
Jezus leeft niet meer.


(Marga van der Ploeg)


Pasen – 21 april 2019

Thema: ‘Een nieuw begin’
Lezing: Johannes 20: 1-18 Jezus leeft!


Jezus leeft! Hij is opgestaan; een nieuw begin.
De flessen staan in de vorm van een hart. In de teksten voor Pasen gaat het om ‘zien met het hart’. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen. In de flessen en potjes staan witte voorjaarsbloemen. 

Een nieuw begin
Acht flesjes in de vorm van een hart
symboliseren vandaag de nieuwe start.

Veertig dagen zijn nu voorbij,
het ging precies zoals Hij al zei.
Het is weer licht, het graf is leeg
De dood overwonnen, Jezus leeft!


(Marga van der Ploeg)
 
Advent 2018
Advent 2018
Basisschikking

In de basisschikkingen staan paarse kaarsen, de lichtpuntjes op weg naar kerst. Elke week komt er een kaars bij. We wachten op de komst van Jezus; Licht van de wereld.

Van oudsher wordt de kleur paars geassocieerd met emotie en meditatie, maar ook met rouw en bezinning, Paars kan worden gezien als zwart waar al een beetje licht in zichtbaar is. Op de derde adventszondag wordt een lichtere, roze kaars gebruikt.

Elke week staan er bremtakken bij de kaars als teken van nederigheid.1e Advent – 2 december 2018
Thema: ‘Geef licht’ (Uit ‘Bloemen geven zin’; blz 46-47)
Lezing: Lucas 21: 25-31


Vandaag is de brem omhoog gericht.
Bij de bremtak staat paarse kool, om een klein beetje van het licht te laten zien.

Tekst:
Richt je op en hef je hoofd omhoog,
naar het licht
als takken naar de hemel.
Er staat iets te gebeuren.


2e Advent – 9 december 2018
Thema: ‘Geef licht’ (Uit ‘Bloemen geven zin’; blz 46-47)
Lezing: Lucas 3: 1-6

De brem en kronkeltak weerspiegelen de tegenstelling tussen kronkelpaden en rechte wegen.
Het groene mos is zacht en laat zien dat God ons wil opvangen op de wegen die we gaan.

Tekst: 
Keer je om,
verlaat de kronkelpaden.
Ga over het zachte mos
en zoek de weg naar het licht,
recht door zee.3e Advent – 16 december 2018
Thema: ‘Geef licht’ (Uit ‘Bloemen geven zin’; blz 46-47)
Lezing: Sefanja 3: 14-20
Lucas 3: 7-18


Bij de roze kaars staan twee bundeltjes bremtakken die als open armen omhoog staan geheven.
In het mos zijn roze bloemen/besjes gestoken te teken van het licht dat doorbreekt.

Tekst
Sta open
voor woorden van leven.
Open de armen voor anderen
in daden van licht.


4e Advent – 23 december 2018
Thema: ‘Geef licht’ (Uit ‘Bloemen geven zin’; blz 46-47)
Lezing: Lucas 1: 26-38 of 39-45

De takken van de brem komen van twee kanten en ‘komen elkaar tegen’.
In het mos liggen bollen die al een beetje uitgelopen zijn. Door de duisternis heen zijn de bollen gegroeid naar het licht.  Er komen mooie en blije tijden aan.

Tekst
Ga op weg, laat je raken.
Er gaat iets gebeuren,
nieuw leven dient zich aan.
Ontmoet de ander
en reik elkaar de hand.Kerst – 25 december 2018
Thema: ‘Geef licht’ (Uit ‘Bloemen geven zin’; blz 46-47)
Lezing: Lucas 2: 1-20 of Johannes 1: 1-14

De kerstschikking is gemaakt in een hoge pot omwikkeld met schors.
Vanuit de vier windstreken komen de takken samen bij het Licht van deze wereld. Het is feest. De bloemen zijn wit in de liturgische kleur.

Tekst
Vanuit alle windstreken klinkt de roep,
er is nieuw leven.
Licht wil in ons wonen,
onze harten verwarmen
en ons tot leven wekken.
Immanuel,
God is met ons,
Wees welkom.
 
Schikking eeuwigheidszondag
Eeuwigheidszondag / Laatste Zondag Kerkelijk Jaar – 25 november 2018
We maken de schikking uit de brochure ‘Licht dat blijft’

Schikking: Op de zuil licht een grote krans met daaromheen klimop gevlochten. Klimop staat voor leven dat doorgaat en trouw. In het midden ligt een papieren bol, waarin het licht brand. Het licht, verborgen en toch zichtbaar.

Om uit te spreken: Eeuwigheidszondag; We gedenken hen die ons zijn voorgegaan in het Licht van Gods eeuwigheid. De krans verbeeldt die eeuwigheid; leven, hoop en licht die doorgaan. We zien aan het licht in het midden hoe het licht van Gods aanwezigheid verborgen kan zijn en er toch is.

Doe over ons opgaan het licht van Uw ogen,
Wij wachten op U
Gij opent Uw hand en schenkt ons elkaar
Doe over ons opgaan het licht van Uw ogen

(Sytze de Vries)
 
Startzondag 9 september 2018
Jaarthema:Open Kerk

Open Kerk; iedereen is welkom. We willen een gastvrije gemeente zijn. In de schikking komt dit tot uiting in de ananas, de munt en koffie- en theekopjes.
De ananas blijkt al eeuwenlang het symbool van gastvrijheid te zijn. De ananas blijkt al eeuwenlang het symbool van gastvrijheid te zijn. Dit is ontstaan op de Caribische eilanden waar de indianen uit de Caraïben de ananas bij de ingang van hun huizen legden als teken van gastvrijheid.
Munt is ook een symbool van de gastvrijheid. De Joden strooiden munt op de vloer van de synagoge. Straks worden pepermuntjes uitgedeeld als teken van onze gastvrijheid. Het rolletje biedt iedereen de mogelijkheid om de gastvrijheid verder te verspreiden.
In onze huidige samenleving nodigen we mensen vaak uit voor een kopje koffie of thee als teken van gastvrijheid. De verschillende kopjes, glazen en kleurige bloemen weerspiegelen de diversiteit van de gemeente.
De ‘koffietafel’ is gereed. We heten iedereen van harte welkom om aan te schuiven.

Onze, open, kerk
Gastvrijheid:
heel groot goed
en hoogste tijd
Mensen welkom te heten

Met bij voorkeur
de koffie klaar
Ananas bij de deur,
symbolisch

In de synagoge van de Joden
worden muntjes gestrooid.
Want ieder: lees hier Zijn geboden
en voel je gewenst

Een rolletje pepermunt
wat je heel goed
met elkaar delen kunt
Vriendelijkheid die soms lijkt te verdwijnen

In een wereld waar
iedereen zich buitengesloten voelt
Even een paar
Gastvrije uren

Omdat het leven soms moeilijk is,
we zijn vaak alleen
En de kerk steeds meer mensen mist
Gastvrijheid moet blijven

Als rustplek na een week vol werk
in een diverse gemeente
Laten we meer zijn dan een open kerk
En iedereen welkom heten!


(Marga van der Ploeg)
 
Pinksteren 20 mei 2018
Lezing:            Handelingen 2, Genesis 11, 1-9 De Toren van Babel
Jaarthema:      Als een lopend vuur
Thema:           Pinkstervuur

De basis van deze schikking wordt gevormd door de vlam die al meerdere keren is gebruikt in de schikkingen van het afgelopen jaar. Deze vlam is het teken van het lopend vuur (jaarthema). Het Pinkstervuur is eveneens een vlam die ons laat zien dat Zijn Heilige Geest bij ons is. We mogen zijn liefde en kracht ontvangen en uitdragen. De kleur van Pinksteren is rood. De vlam is opgestoken met rode (en andere vlammende kleuren) bloemen. Rode anthuriums zijn het symbool voor de tongen van vuur. De Calla’s en Crocosmia maken het vurige geheel compleet.

Heilige Geest
Kom, Heilige Geest
Wanneer het genoeg is geweest
Wanneer ik me eenzaam voel
Of leef zonder doel
Wanneer het donker is
En ik uw warmte mis

Kom, Heilige Geest
Wanneer ik te snel opgeef
In mijn moeilijkste dagen
Of als ik vergeving wil vragen
Wanneer ik me schaam
Voor wat ik heb gedacht of gedaan

Kom, Heilige Geest
Wanneer ik huil van verdriet
En niemand het ziet
Wanneer de wereld op z’n kop staat
En troosten niet meer gaat
Wanneer ik wel wil helpen
Maar niet meer weet hoe
Wanneer wij Uw liefde nodig hebben
Stuur Uw Geest naar ons toe

Kom, Heilige Geest
Wanneer ik wil bidden
Maar de stilte niet vind
Kom, als een lopend vuur
Dat ons allen verbindt.


Marga van der Ploeg, geïnspireerd op het gedicht ‘Kom Heilige Geest’ uit ‘Met zonder Jezus, over Hemelvaart. Een uitgave van de Protestantse Kerk
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 14

Volgende diensten

Activiteiten

No current events.

Zoeken