Skip to content

Symbolische schikkingen
Liturgische Schikking Tweede Lijdenszondag – 16 maart 2014
Bij de tweede lijdenszondag
Thema: Schreeuwende stilte
Kleur: Paars
Lezingen: Jeremia 7: 1-11 / Matteüs 21: 10-17

Na de intocht in Jeruzalem gaat Jezus naar de tempel. De tegenstelling tussen de stille man op zijn ezel en dezelfde man hier in de tempel kan niet groter zijn. Vanuit een heilige verontwaardiging worden de handelaars uit de tempel gezet.
Aan de ene kant van de poort  staan fel gekleurde bloemen, die vertellen over de felle woorden die Jezus gebruikt. Aan de andere kant staan witte tulpen en mos. Dit staat symbool voor de rust en het gebed die Jezus voor ogen staan.

Tekst bij de schikking
Fel
de verontwaardiging –
het Godshuis verworden tot rovershol

De schreeuw
om stilte dringt door

Trouwe God
dat wij in de stilte
Uw stem verstaan.
 
Liturgische Schikking Eerste Lijdenszondag – 9 maart 2014
Bij de basisschikking
De schikkingen staan op een paarse ondergrond. Op sommige momenten wordt een andere kleur gebruikt passend bij de liturgische betekenis van die dag.
Als basis is voor het symbool van een poort gekozen. Een poort geeft een overgang aan: je komt van buiten en gaat naar binnen, of andersom. De poort staat voor het zoeken naar stilte, het centrale thema in deze veertigdagentijd. Vanuit ons dagelijks leven gaan we als het ware een poort door om ons te bezinnen op wat van waarde is voor ons persoonlijk leven en ons samenleven. In stilte kunnen we op adem komen, om vervolgens met hernieuwde energie weer in beweging te komen.
De poort staat ook voor de Opstanding van Jezus, het Licht van Pasen straalt door de open poort naar buiten.

Bij de eerste lijdenszondag
thema: Uitbundige stilte
Kleur: Paars
Lezingen: Psalm 118: 24-29 / Matteüs 21: 6-9

Op deze eerste zondag horen we het verhaal dat Jezus twee leerlingen de opdracht geeft om naar een nabijgelegen dorp te gaan om daar een ezelin en haar veulen los te maken en bij hem te brengen. Jezus rijdt op de ezel, langs de kant staan mensen te juichen en roepen, ze spreiden hun mantels uit en leggen twijgen van de bomen op de grond. Er zijn hoge verwachtingen: ‘Deze stille man op die ezel zal koning worden. Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer. Hij zal ons bevrijden.’
Als teken van zegen zien we in de poort grote bladeren als handen die zegenen.

Tekst bij de schikking
Stil
rijd Hij daar …   de zachtmoedige koning?
Verwachting      hoog gespannen.

Door de poort gegaan
verstomt het gejuich
zo stil!

Trouwe God
leg Uw zegen op ons leven

 
Liturgische Schikking 1e advent - 1 december 2013
Thema: Tamar
Kleur: Jute ondergrond
Lezingen: Genesis 38: 1-30 en Matteüs 1: 1-3a

Bij de basisschikking
De stam staat voor het geslachtsregister van Jezus.
Wat zijn Zijn wortels, waar komt Hij vandaan?
Het is opvallend dat Matteüs, naast voorvaders, ook een aantal voormoeders noemt. De vrouwen die genoemd worden zijn bijzonder. Op hun eigen wijze geven ze iets weer van de Messias zoals: het opkomen voor recht, ruimhartigheid, trouw, doorgeven van de vrede.
De schikking staat op een jute, sobere ondergrond.

Bij eerste advent
Tamar legt zich niet bij haar toekomst neer, die door Juda besloten wordt. Door een list neemt zij het recht in eigen hand en baart zij haar nieuwe toekomst.
De naam Tamar betekent ‘dadelpalm’. Rechtop, zoals die palm, gaat zij door het leven. De palmtakken verbeelden haar gaan en staan. De sluier onderaan de stam geeft haar verborgenheid weer, zodat ze niet door Juda herkend zal worden.
Vanuit haar gave wordt een tweeling geboren. De twee trossen dadels zijn daar het teken van.
De klimop is het symbool van trouw. Tamar is trouw aan de traditie en aan de belofte die haar gegeven is.

Tekst bij de schikking
Tamar,
fier rechtop
neemt ze het recht
in eigen hand,
gaat
tot de grens
van haar vermogen.

Eeuwige God
geef ons de moed
om op te komen voor recht,
kwetsbaar en toch zo sterk.
 
Liturgische Schikking 2e advent - 8 december 2013
Thema: Rachab
Kleur: Jute ondergrond
Lezingen: Jozua 2 en Matteüs 1: 1-4a

Bij de basisschikking
De stam staat voor het geslachtsregister van Jezus.
Wat zijn Zijn wortels, waar komt Hij vandaan?
Het is opvallend dat Matteüs, naast voorvaders, ook een aantal voormoeders noemt. De vrouwen die genoemd worden zijn bijzonder. Op hun eigen wijze geven ze iets weer van de Messias zoals: het opkomen voor recht, ruimhartigheid, trouw, doorgeven van de vrede.
De schikking staat op een jute, sobere ondergrond.

Bij tweede advent
Langs de stam hangt het rode koord waarmee Rachab de verspieders helpt om te ontsnappen. Het is een koord van hoop voor haar en haar familie. Haar daad, haar geloof zal vruchten afwerpen in de heilsgeschiedenis van het godsvolk. Daarom zijn er druiven verwerkt in/bij de rode schikking onderaan.

Tekst bij de schikking
Rachab,
haar geloof
haar lef
haar standvastigheid
baren nieuwe toekomst
voor het godsvolk
voor haar naasten.

Eeuwige God
verbindt ons
door die rode draad
van de liefde.
 
Liturgische Schikking 3e advent - 15 december 2013
Thema:Ruth
Kleur: Jute ondergrond
Lezingen: Ruth 4 en Matteüs 1: 1-6a

Bij de basisschikking
De stam staat voor het geslachtsregister van Jezus.
Wat zijn Zijn wortels, waar komt Hij vandaan?
Het is opvallend dat Matteüs, naast voorvaders, ook een aantal voormoeders noemt. De vrouwen die genoemd worden zijn bijzonder. Op hun eigen wijze geven ze iets weer van de Messias zoals: het opkomen voor recht, ruimhartigheid, trouw, doorgeven van de vrede.
De schikking staat op een jute, sobere ondergrond.

Bij derde advent
De trouw van Ruth aan Naomi verdrijft meer en meer het donker in hun leven. Bethlehem, het broodhuis, wordt een plaats waar de levensvreugde terug gevonden wordt.
De korenaren staan voor de liefde van Ruth voor Naomi en Boaz. Evenzo de rode roos. Het gevlochten brood, bestaande uit verschillende strengen, verwijst naar de liefde en trouw van God, die stevig verstrengeld zijn met het leven van mensen.

Tekst bij de schikking
Ruth,
onbeschroomd
kiest zij voor Boaz.
Vol vertrouwen
kiest Boaz voor Ruth –
losser wordt hij uit de nood.

Eeuwige God
waar wij trouw blijven
aan U en aan elkaar,
samen het brood delen,
bloeit geluk op.
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 10 van 14

Volgende diensten

Activiteiten

No current events.

Zoeken