Skip to content

Symbolische schikkingen
Veertigdagentijd, stille week en Pasen 2018
Basisschikking: De basis van de schikking in de veertigdagentijd wordt gevormd door de ‘vlam’ van het lopend vuur. Elke week wordt een accubak toegevoegd met elementen uit de lezing.
Langzaam ontstaat er dan een weg naar of om het licht,
De liturgische kleur is paars. De sobere vormgeving wordt ondersteund door het jute. In de 4e week breekt heel iets van het licht door en vanaf deze zondag worden de schikkingen opgesierd met bloemen/planten.

1e zondag 18 februari 2018
Lezing: Marcus 1,12-15 De verzoeking in de woestijn
Jaarthema: Als een lopend vuur
Thema: Ik zorg voor jou

Bij de schikking
In het verhaal lezen we over de verzoeking in de woestijn en de verschijning van de engel. Het zand en de engel zijn de elementen die hiervan terug komen in de schikking.

Net als de engelen in de woestijn
Na de doop, werd Jezus gedreven naar de woestijn.
Veertig dagen zou Hij tussen het zand en de cactussen zijn.
Door de Satan werd Hij op de proef gesteld.
En na veertig dagen ging Hij, als een echte held,
het woord van God delen.
Met ons en zo velen.

De Engelen zorgden voor Jezus,
van de warmte overdag, tot in de nachtelijke kou.
En nu mogen wij ook tegen iemand zeggen:
‘Ik zorg voor jou!’


(Marga van der Ploeg)


2e zondag 25 februari 2018
Lezing: Marcus 9,2-10 Verheerlijking op de berg
Jaarthema: Als een lopend vuur
Thema: Ik praat met je

Bij de schikking
In het verhaal lezen we over de verheerlijking op de berg. In de accubak is een berg van stenen gemaakt.

Ik praat met je
Laat me met je praten.
Laat me je toch helpen.
Ik wil je laten zien
dat dat beter is misschien.

Stenen van een berg
waar Jezus zorgt voor zicht.
Want praten met hem geeft
dat onze pijn wordt verlicht.

Jezus, profeten en engelen,
de boodschappers van God zijn daar.
En zij zullen ons leren
echt te praten met elkaar!


(Marga van der Ploeg)3e zondag 4 maart 2018
Lezing: Johannes 2,13-22 Handelaren op het tempelplein
Jaarthema: Als een lopend vuur
Thema: Bij mij kun je thuis zijn

Bij de schikking
In het verhaal lezen we over de handelaren op het tempelplein en hoe Jezus hen verjaagt. In de accubak zitten munten als symbool van de handel die werd gedreven.

Waarde van een huis van God
Door geld verliezen mensen
echte belangrijke waarden uit het oog.
Zoals dat geld veel minder belangrijk is
dan respectvol geloof

Jezus wil een tempel.
Een huis van God, is iedere kerk.
Ergens waar je eventjes af kunt koelen
na een volle week met werk.

Bij hem mag je je thuis voelen!

(Marga van der Ploeg)4e zondag 11 maart 2018
Lezing: Johannes 6, 4-15 Jezus geeft de menigte te eten
Jaarthema: Als een lopend vuur
Thema: Ik geef je te eten

Bij de schikking
Vandaag breekt het licht van Pasen een beetje door. De liturgische kleur is veranderd in roze. In de accubak

Ik geef je te eten,
Gij die ons voedt
schenk ons het inzicht
dat delen verrijkt
en de woestijn verandert in een oase.


(gevonden op internet)5e zondag 18 maart 2018
Lezing: Johannes 12, 20-33 Jezus spreekt over zijn dood, en vertelt over de ene graan korrel die kan ontkiemen
Jaarthema: Als een lopend vuur
Thema: Ik heb alles voor je over

Bij de schikking
De liturgische kleur paars is weer terug in de schikking. In de accubak is als symbool van het verhaal een korenschoof opgenomen (of graankorrels),

Ik heb alles voor je over
Over die ene graankorrel,
met sterfelijkheid vol leven.
De eeuwigheid, die eeuwig lijkt,
en de dood die op Hem wacht.

Zachte stemmen, harde woorden.
Tegenstellingen zonder begrip.
Ik heb alles voor je over.
De opstanding grijpt de macht.


(Marga van der Ploeg)6e zondag 25 maart 2018 Palmpasen
Lezing: Marcus 11, 1-11 Intocht in Jeruzalem
Jaarthema: Als een lopend vuur
Thema: Ik kom naar je toe

Bij de schikking
In het verhaal lezen we over de intocht in Jeruzalem. De weg is zichtbaar in alle accubakken rondom/naar

Intocht naar je hart
Op een nooit eerder bereden ezelsveulen
over een zachte ondergrond.
Mantels, als Buxus en Rozenblaadjes,
tot hij bij de tempel komt.

Hosanna voor de koning,
maar Jezus gaat hen snel verlaten.
Hij weet dat Hij zal sterven,
wat de vreugde van nu zal bederven.
Maar Hij weet ook dat Hij op zal staan
om vervolgens naar de hemel te gaan.

‘Maar dan is Hij ook niet hier’,
daarop zegt Hij:
‘Ik kom naar je toe,
veel dichterbij!’

(Marga van der Ploeg)


Witte donderdag 29 maart 2018
Lezing:
Jaarthema: Als een lopend vuur
Thema:

Bij de schikking
Op de zuil met jute (en evt paars) liggen een handdoek en matses. Verder staat er een kan met wijn als teken van het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen viert.

Witte donderdag
Het laatste avondmaal.
De laatste keer,
hij weet het al:
daarna niet meer.

Dit is zijn einde.
Hij praat nog wat en lacht.
Maar in stilte bereid hij zich voor
op wat gaat gebeuren deze nacht.


(Marga van der Ploeg)


Goede vrijdag 30 maart 2018
Lezing:           
Jaarthema:    Als een lopend vuur
Thema:   

Bij de schikking
Op de zuil met jute (en evt paars of zwart) staat een kruis met een rode roos als symbool van de kruisiging van Jezus.

Zijn kruis
Hij wist het al,
er kwam verraad.
Daarbij voelde hij
niet zoveel haat.

Hij weet, het moet.
Dat ik dit doe is goed.
Maar Vader help me dan,
dat ik dit kan.


(Marga van der Ploeg)
Stille zaterdag 31 maart 2018
Lezing:           
Jaarthema:    Als een lopend vuur
Thema:   

Bij de schikking
Op de zuil met jute (en evt zwart of grijs) liggen windsels van Jezus die in het graf is gelegd. Het groene mos met de kleine witte druifjes verwijst naar hetgeen staat te gebeuren in Paasnacht. Een kleine glimp van het licht is zichtbaar.

Zijn woorden
Jezus aan het kruis,
het is eenzaam en kil.
Hij is helemaal verlaten,
in alles is hij stil.

Het is donker hier.
Hij is even weg,
maar denk aan wat
hij heeft gezegd:

‘Ik kom terug’

(Marga van der Ploeg)Pasen 1 april 2018
Lezing: Johannes 20, 1-18    Opstanding
? Genesis 2, 4b-25
Jaarthema: Als een lopend vuur
Thema: Ik geef je de toekomst

Bij de schikking
Het licht van Pasen mogen we aanschouwen. De vlam is volledig opgelicht en staat in witte bloemen te gloren. Het jute en paars is vervangen door de kleur wit, van feest.
De accubakken van de veertigdagen tijd vormen de weg naar het licht. (is nog niet zeker)

De lange weg naar licht
Het licht is doorgebroken,
witte bloemen vol in bloei.
De weg hierheen was moeilijk,
maar we zien vooral de groei.

Door de weken heen
voelde hij zich heel alleen.
Hij heeft het leed doorstaan,
dus nu kan hij opstaan.

En hij leerde ons:
(week 1) Laat óns voor elkaar zorgen.
(week 2) Laat óns met elkaar praten.
(week 3) Hier kun je thuis zijn.
Hij zál ons niet meer verlaten.

(week 4) Geef elkaar te eten.
(week 5) Hij had alles voor ons over.
(week 6) Hij komt naar ons toe,
als wij in hem geloven.

Hij heeft zoiets groots
als de toekomst gegeven.
Door Zijn dood
kunnen wij leven.

Het licht is doorgebroken:
Jezus Christus is opgestaan.
En wij mogen vol vertrouwen
De toekomst tegemoet gaan!


(Marga van der Ploeg)
 
Officiële opening Ringvaartkerk
20-21 januari 2018
Jaarthema: Als een lopend vuur
Thema: Nieuw Begin
Lezing: Marcus 1: 14-20 (roeping van de discipelen)
Liturgische kleur: Rood


Een nieuw begin; voor de vissers uit de lezing vandaag. En ook voor ons als gemeente. En vernieuwd gebouw met nieuwe aankleding en inrichting.
De sleutel staat symbool voor onze nieuwe kerk.
De bloemen en de sleutel zijn deze keer niet in de liturgische kleur maar in de kleuren van het nieuwe interieur (oranje, blauw en grijs).
Er is gekozen voor voorjaarsbloemen, omdat ook deze een nieuw begin symboliseren.

De officiële opening
Langzaam en precies gaat de sleutel in het slot.
Zo openen wij, met  zijn allen, een verbouwd huis van God.
Voorjaarsbloemen, symbool voor een frisse start, met heel veel zin.
Hernieuwde kracht van samen zorgt voor een geslaagd nieuw begin.

(Marga van der Ploeg)


 
Schikking kerst 2017
Het licht van Kerst

Rood aangewakkerd en stralend wit,
van blijdschap, licht en feest.
Van Jezus Christus die wordt geboren,
zoals je in de bijbel leest.

Kerst vier je met z’n allen.
Het voelt als een nieuwe start.
En het verspreidt, als een lopend vuur,
een vers vlammetje voor in je hart.

(Gedicht geschreven door Marga van der Ploeg)

De basis van deze schikking is een vlam gemaakt van takken.
Onderaan de schikking zitten rode (hulst)besjes, waarmee het vuur wordt aangewakkerd.
In de vlam zitten witte bloemen. De witte vlam is het Licht van de wereld dat we in Jezus Christus mogen begroeten met Kerst.
 
Liturgische Schikking Startzondag – 3 september 2017
THEMA: ‘ALS EEN LOPEND VUUR’

De vaasjes met vurige bloemen staan in diverse schoenen op een groen (kunst)gras.

Heel veel symboliek samengevat in één zin:
Vurige bloemen: de kleuren van vuur, bevlogenheid, enthousiasme
Diverse: de diversiteit binnen de gemeente wordt weergegeven met de verschillende schoenen. Ieder gemeentelid draagt op zijn eigen wijze bij aan het ‘lopend vuur’. En natuurlijk gaat niet iedereen dezelfde kant op.
Groen gras: groen is de liturgische kleur van de hoop en de ‘gewone’ diensten. Juist in het gewone leven mag het ‘lopend vuur’ zijn weg vinden. En dat hopen we het komende jaar met elkaar te ervaren.
 
Liturgische Schikking Afscheid Ontmoetingscentrum – 2 juli 2017
In de afgelopen jaren heeft de liturgische bloemschikgroep vele schikkingen gemaakt in De Bron en het Ontmoetingscentrum. Vandaag staat er een compilatie van symbolen en materialen die door de jaren heen zijn gebruikt. De schikkingen worden altijd op de liturgische kleur geschikt. De liturgische basiskleur groen komt altijd terug in gebruikte materialen, en niet in kleden of doeken. Vandaar dat vandaag de basiskleur groen extra zichtbaar is gemaakt boven alle schikkingen. Vanuit het groen komen de andere liturgische kleuren naar beneden in de schikkingen die voor bijzondere diensten zijn gemaakt.

Dopen
Op het doopvont ligt de Jakobsschelp ten teken dat God de Vader met je mee zal gaan wat er ook gebeurt. Er liggen parels in; wij zijn een parel in Gods hand. Verder staat er ook de in onze gemeente gebruikelijke witte geboorteroos. Om de roos ligt het gipskruid. De kleine bloemetjes laten zien dat gemeenteleden om de dopelingen heen staan. Het water stroomt naar beneden en maakt verbinding met de andere kerkelijke thema’s.

Advent en Kerst
Het thema voor Advent en Kerst in 2015 was “De hemel raakt de aarde”. In het gebogen bananenblad is dit zichtbaar gemaakt. En ook nu zien we dat de paarse kleur (van het kleed) van verwachten overgaat in het wit (de bloemen) van het feest.

Lijdenstijd en Pasen
“Sta in je kracht”: in de schijven is de kracht van een boom te herkennen. Elke ring staat voor groeikracht. Sommige schijven hebben een barst. Deze barst herinnert ons eraan dat kracht ook te maken heeft met breekbaarheid, met de kwetsbaarheid van het bestaan. Het Licht dat langzaam doorbreek in de lijdenstijd wordt zichtbaar doordat de liturgische kleur paars lichter wordt en verkleurd naar roze. Evt. De palmtakken zijn het teken van rechtvaardigheid en het zijn de takken die symbool staan voor de intocht van Jezus op zijn ezeltje. De tuin van bloemen laat ons de kracht van de opgestane Heer zien. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Pinksteren
“De Geest gaat de wereld rond”. Rood is de kleur van de Heilige Geest. In verschillende schikkingen is een wereldbol te zien geweest. De vlammen van Gods Geest (Gloriosa bloemen) verspreiden zich over de wereld en raken mensen aan, inspireren mensen. Een ieder mag zijn woord verstaan.

Startzondag
Elke jaar in september starten we met een nieuw jaar thema, waar ook de schikking dan op wordt gebaseerd. Verschillende symbolen zijn in de loop van de jaren gebruikt. De handen (vaak gesymboliseerd door grote bladeren maar vandaag  met gebogen ijzerdraad) staan voor met elkaar verbonden zijn, elkaar ontmoeten en samen vormgeven aan onze geloofsgemeenschap met elkaar en naar de wereld om ons heen.
De regenboog: de kleuren van de regenboog laten ons zien dat God steeds een nieuw begin met ons wil maken. In de regenboog laat God ons zijn verbond met ons zien.

Laatste Zondag Kerkelijk jaar – Eeuwigheidzondag – Zondag van de voleinding
Elke jaar ontsteken we de kaarsen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. De kaars en Calla’s symboliseren deze mensen die we hebben moeten laten gaan. Om ons eigen verdriet te gedenken worden ook waxinelichtjes aangestoken, ieder met een eigen verhaal. Achter deze schikking staat een ster of een kruis ook als teken van het afscheid dat we van geliefden, familie en vrienden hebben moeten nemen.

Wie draagt ons en hoedt ons,
omarmt ons,
wie anders dan jij
Geest van God

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 3 van 14

Volgende diensten

Activiteiten

No current events.

Zoeken