Steun uw kerk met een periodieke gift Steun uw kerk met een periodieke gift
Voor hetzelfde geld geeft u meer

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost. 

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost. 

Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen. Over het algemeen is een periodieke gift interessant bij een schenking vanaf € 60.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Bekijk nog eens de folder , download eventueel de modelovereenkomst of neem contact op met de penningmeester Wouter van der Pol: penningmeester@ringvaartkerk.nl.  
 

Toelichting Overeenkomst
U wilt een periodieke gift doen aan een kerkelijke gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. U mag een periodieke gift alleen aftrekken, als u een gift doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Protestantse Kerk in Nederland is door de belastingdienst erkend als ANBI. Die erkenning geldt ook voor plaatselijke kerkelijke gemeenten en diaconieèˆn. Voor een periodieke gift moet een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de kerkelijke gemeente of diaconie. Omdat de kerkelijke gemeente en diaconie aparte rechtspersonen zijn, kan dit alleen in afzonderlijke overeenkomsten worden geregeld.

 


 
terug