Pinksteren 2023
30 mei 2023 Pinksteren 2023
De basis wordt gevormd door de ringen die het hele seizoen al zijn gebruikt voor de schikkingen.
In de ringen staan 12 buisjes die de discipelen symboliseren. In de buisjes zitten vlammende bloemen die laten zien dat de discipelen spreken met tongen van vuur. De paarse bloemen verbeelden de Heilige Geest. De schikking staat op de liturgische kleur rood. De klimopranken zijn een teken van hoop.
 
terug