Skip to content

Weblog
Sake Stoppels: Oefenruimte
Geschreven door Anton Sinke   
Naar een gemeenschap van leerlingen?

‘Jezus roept leerlingen, geen kerkmensen’ is het prikkelende motto van  het boek ‘Oefenruimte’ door Dr. Sake Stoppels, universitair docent aan de Vrije universiteit in Amsterdam. Op 22 januari spreekt hij in De Bron over zijn opvattingen. In deze bijdrage wil ik u meenemen naar de kernpunten van zijn boek en deze verbinden met dilemma’s in onze eigen kerkgemeenschap.

Het kan weer spannend worden in de kerk, als dat nog niet het geval was. Zeker als we ons laten inspireren door de prikkelende uitspraken van Stoppels die het lezen van dit boek tot een genot maken. Persoonlijk ervaar ik onze kerk overigens als een open en betrokken gemeenschap, die bruist van uiteenlopende activiteiten in vieringen, pastoraat, diaconaat en vorming. Niettemin hebben ook wij met lastige dilemma’s te maken, waarbij ik de discussie rond de keuze voor één kerkgebouw nog maar even buiten beschouwing laat. Het gaat dan om vragen als: Hoe houden wij onze jeugd betrokken bij onze gemeenschap? Hoe gaan wij om met het teruglopend aantal ambtsdragers en leden? Hoe behouden wij samenhang in onze verscheidenheid aan geloofsopvattingen? Op welke manier kunnen wij onze randleden bereiken? Het boek van Sake Stoppels kan ons op een verrassende manier helpen bij onze eigen zoektocht naar antwoorden op deze vragen.
Lees meer...
 
Vanaf 16 november Op ‘Sabbat’ naar de Reigerhof!
Geschreven door Anton Sinke   
De kogel is door de kerk: winkelen op zondag in de Zuidplas is vanaf 16 november in beginsel mogelijk. B&W vonden de tijd rijp voor het opheffen van de winkelsluiting, ongeacht een weinig ondersteunend onderzoek bij de winkeliers door CDA en CU. Zelfs een SGP-burgemeester moest eraan geloven: de christelijke 'Sabbatsrust' delfde het onderspit.

Kom daar eens mee in het orthodoxe Jeruzalem, waar van vrijdagavond tot zaterdagavond het gehele openbare leven stil ligt en dus zeker winkelen taboe is. Het woord sabbat of sjabbat is afgeleid van een hebreeuws werkwoord dat 'ophouden met werken' betekent. Ook in religieus-joodse gezinnen in ons land wordt alle scheppende arbeid opzij gezet, evenals reizen en trekken, vuur maken - dus ook koken, telefoneren en internetten. Afstand wordt genomen van alle normale doordeweekse arbeid en de stress die dat oplevert, zodat men zich ook kan bezig houden met geestelijke zaken.

De sabbat is de belangrijkste van alle joodse feestdagen. In Jom Jom - een leerboek voor de joodse jeugd door D. Hausdorff - wordt deze dag precies uiteengezet:
  • de sfeer die in het gezin wordt opgeroepen door het aansteken van twee kaarsen bij het vallen van de avond op vrijdag,
  • het zegenen van de kinderen (Moge God je maken als Efraim en Menasse, dan wel Rebecca, Rachel en Lea),
  • en vooral de bijzondere maaltijd op deze avond.

Allerlei symbolen verwijzen naar de Schepping ( en God rustte de zevende dag) en de Uittocht uit Egypte. Dit laatste wordt zichtbaar in twee ‘gevlochten’ broden, soms bestrooid met wat zout (duurzaamheid), afgedekt met een kleedje. Deze verwijzen naar het manna, overdekt met dauw, tijdens de woestijnreis. Normaal mocht elk een dagelijkse portie nemen - wie meer nam (en geen vertrouwen in de Eeuwige toonde) zag dat de extra manna de volgende dag bedorven was. Maar op vrijdag mocht elk twee porties nemen (en dat tweede bedierf niet).

Jom Jom leert: Net zoals in de woestijn zal God ons ook nu in zes dagen genoeg laten verdienen om de hele week in leven te blijven.  

Aart Prinsen
Werkgroep Kerk & Israël

reageren? stuur een mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.Dit besluit van de raad illustreert dat we er als kerken niet in zijn geslaagd de kern van de ‘sabbatsrust’ te communiceren in de samenleving. Het is goed dat er een dag is die ons uit het dagelijkse ritme haalt en ons de gelegenheid biedt om te herstellen (recreëren!) en dat wordt ook door veel mensen buiten de kerk van waarde geacht.  Met al haar geboden en verboden heeft de kerk in het verleden van deze dag echter een saaie dag gemaakt en soms ook een stempel gedrukt op de mogelijkheden van niet-gelovigen, bijvoorbeeld door sluiting van een zwembad op zondag. Voor sommige mensen is winkelen ook een vorm van recreëren, maar ik kan mij slecht voorstellen dat dit voor onze lokale winkelcentra geldt. Daarbij is het  treurig als winkeliers door een dergelijk besluit min of meer gedwongen worden om mee te doen. Uit Hart van Holland blijkt dat meer inwoners van ons dorp er zo over denken. De krant meldt dat De Reigerhof een verlaten indruk maakte en alleen bezocht werd door bezoekers die nog wat boodschappen nodig hadden...

Karel Aardse

 
Een waardevolle ervaring!
Geschreven door Anton Sinke   
Waardevol, geleerd te luisteren , positieve ervaring, fijne avonden, veiligheid ervaren bij elkaar, verrijkend, vruchtbaar, je wordt aan het denken gezet.

Zomaar enkele uitspraken van cursusleden die de 3 avonden van de basiscursus pastoraat hebben gevolgd. Drie avonden in november zijn wij met 4 mensen van onze gemeente naar deze cursus (3 pastorale ouderlingen en 1 pastoraal wijkmedewerker) geweest. Deze cursus wordt gegeven door medewerkers van het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie. Het boekje “Pastoraat voor iedereen” van Nynke Dijkstra*  hebben we gebruikt als leidraad voor deze avonden.

Het doel van deze basiscursus is dat ieder persoonlijk een weg zou kunnen vinden om in het pastoraat werkzaam te zijn. Als  je zo bezig bent met elkaar tijdens deze avonden, kun je het belang ontdekken van een luisterende, invoelende houding en, al pratend met elkaar, handvatten aangereikt krijgen .

De inhoud bestond uit:
-        Visie op pastoraat
-        Belang van het luisteren
-        Luisteroefeningen
-        De betekenis van gebed en schriftlezing in het pastoraat
-        Verdieping van gesprekstechnieken
-        Rollenspel
Met elkaar hebben we ervaren dat het fijn is om bezig te zijn in de gemeente, en dat het goed is om  beter toegerust te zijn voor deze taak.

We hopen dat we , ieder op onze eigen manier,  door de ontmoetingen  met de mensen in de wijk die aan ons is toevertrouwd, een steentje bij kunnen dragen aan het gevoel van gehoord te worden en er bij horen.

Corrie Boersma, Betty Eijkelenboom, Rina ten Hoeve en Anneke Dambrink.

* Dit boekje is te bestellen bij  Uitgeverij Boekencentrum.
 
Driekoningen in Nieuwerkerk aan den IJssel op zondag 6 januari 2013
Geschreven door Anton Sinke   
De eerste zondag van het jaar 2013 was het Driekoningen. Omdat dit feest wereldwijd op 6 januari gevierd wordt, in sommige streken zelfs uitbundiger dan Kerst, is het bijzonder als die datum een keer op een zondag valt.
Dat moet natuurlijk feestelijk gevierd worden en kun je als gemeente niet aan je voorbij laten gaan. Omdat ik in de Protestantse Gemeente voorging had ik in de week voorafgaand aan die zondag contact opgenomen met de leiding van de nevendienst. Eén van de leidsters bleek een ware keukenprinses en bakte op de avond voor de dienst twee 'driekoningenbroden', voor elk van de groepen van de nevendienst één. Het recept daarvoor stond op een website.
Lees meer...
 
Werkgroep Gebouwen vraagt om uw ideeën!

De Werkgroep Gebouwen heeft als taak te inventariseren hoe de kerkgebouwen er nu voor staan en aan te geven welke richtingen de gemeente met deze gebouwen op zou kunnen gaan. De werkgroep inventariseert uitsluitend en geeft hiermee de gemeente, via de kerkenraad, de mogelijkheid om een goed onderbouwde beslissing te nemen.

Lees meer...
 
Gezamenlijke kerken in Zevenhuizen steunen Polen in Nederland
Geschreven door Anton Sinke   
ImageIn een gezamenlijke brief aan de Poolse Migrantenkerk in Rotterdam hebben de kerken in Zevenhuizen hun steun betuigd aan de Polen in Nederland. Dit naar aanleiding van de onlangs geopende website met een anoniem meldpunt voor overlast door mensen uit midden-en oosteuropese landen in Nederland
Lees meer...
 


Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken