Skip to content

Vorming en Toerusting
Binnen de taakgroep wordt voor ieder seizoen een nieuw jaarthema voorbereid. Onder de vlag van dit jaarthema organiseert en coördineert de taakgroep gespreksavonden, kringen, excursies, thema-films, en leerhuizen. Bovendien ligt de organisatie van de startzondag (of het startweekend) in de handen van de taakgroep.
 

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken