Skip to content

Pastoraat
Algemeen
In de taak­groep Pastoraat komen de predikanten, de sectieouderlingen en de jeugdouderling en de ouderling buurtcontactgroepen samen. Naast ontmoeting, be­zin­ning en toerusting wordt in deze groep alle pastorale activiteiten van de gemeente  besproken. Deze activiteiten richten zich vooral op de bevordering van ontmoetingsmomenten tussen de gemeenteleden. De individuele bezoeken en de ontmoetingen in buurtcontactgroepen, huiskamergesprekken zijn van die momenten. Voor de pastorale medewerkers wordt jaarlijks een toerustingsavond georganiseerd. Voorts is de taakgroep nauw betrokken bij de ledenadministratie en adviseert de taakgroep (gevraagd en ongevraagd) de kerkenraad over diverse pastorale aangelegenheden.  
Voorzitter : Jannie van Bostelen-Both, tel.: 399111
Secretaris : Kees Smit, tel.: 315632, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Pastorale team/ Secties
De gemeente is verdeeld 12 geografische secties. Deze secties zijn verdeeld over drie predikantswijken: wijk A (ds. F.P. Treep), wijk B (mw. ds. M. Verschoor) en wijk C (ds. F.P. Treep).
Iedere predikantswijk heeft één of twee pastorale teams bestaande uit de predikant, de ouderlingen, de pastorale medewerkers en de diakenen. Het pastorale team geeft binnen de predikantswijk concreet gestalte aan het pastoraat.
In het jaarboekje kunt u zien in welke sectie u bent ingedeeld en welke pastorale medewerkers in die wijk actief zijn. Aan de ouderling of pastorale medewerker kunt u doorgeven welke vorm van pastoraat u op prijs stelt: een huiskamergesprek of een persoonlijk bezoek. Ook kunt u zich bij hem of haar opgeven voor een buurtcontactgroep.   

Individuele gesprekken
Voor alle pastorale vragen kunt u contact opnemen met uw pastoraal medewerker en/of sectieouderling. Als u dat wenst schakelen zij de predikant in. Natuurlijk kunt u ook zelf de predikant benaderen. Hij/Zij vindt het fijn en waardevol om op de hoogte gehouden te worden van blijde of verdrietige gebeurtenissen. Ook vragen voor een persoonlijk gesprek zijn bij hem of haar welkom.

Huiskamergesprekken
In de huiskamergesprekken wordt een onderwerp over geloof en/of gemeente-zijn besproken. In beginsel is dat het thema voor het kerkelijk jaar. Gemeenteleden die zich daarvoor hebben opgegeven, worden persoonlijk uitgenodigd. Naar aanleiding van publicaties in Over en Weer en op de zondagsbrief kan men zich alsnog aanmelden.

Buurtcontactgroepen
De buurtcontactgroepen organiseren allerlei activiteiten, variërend van gespreksavonden tot excursies en barbecues, in bepaalde buurten of secties.

Huwelijksinzegening
Wanneer u uw huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen kunt u contact opnemen met de sectieouderling of de wijkpredikant. Zo mogelijk moet dit twee maanden van tevoren worden aangevraagd. Er is dan voldoende tijd om alle voorbereidingen goed te kunnen treffen.

Geboortebezoek
Als gemeente willen we graag delen in de vreugde over de geboorte van een kind. Een geboortekaartje naar de predikant/ouderling en het kerkelijk bureau wordt op prijs gesteld.

Bediening van de Heilige Doop
Elke maand wordt er gelegenheid gegeven voor het laten dopen van kinderen uit onze gemeente. We streven naar maximaal één doopdienst per maand.
De bediening van de doop zal tijdig moeten worden aangevraagd zodat de precieze doopdatum en de voorbereidingen op de dienst goed kunnen worden afgestemd. In het rooster van kerkdiensten gaan we wel uit van de zogeheten doopzondagen, maar daar kan in overleg van worden afgeweken. Voorafgaand aan deze diensten zal er een gesprek worden gehouden tussen de predikant, de dienstdoende ambtsdragers en de ouders die zich hebben aangemeld.
Contactpersoon: de sectieouderling of de wijkpredikant.

Meditatief Moment
Het meditatief moment wordt verzorgd door een interkerkelijk team.
Het vindt plaats in de "De Meander" op de laatste vrijdag van de maand van 15.00 uur - 15.30 uur en in "Dianthus" de laatste woensdag van de maand van 10.00 uur - 10.30 uur.
In december één week eerder. In juli en augustus is er géén Meditatief Moment. Contactadres voor onze gemeente: Jannie Steketee, Mezendaal 6, tel.: 326691.

Inloopmorgen in "de Bron"
De inloopmorgen in ons kerkgebouw "De Bron" is bedoeld voor iedereen die het gezellig vindt om andere mensen te ontmoeten en een praatje te maken. De koffie/thee staat klaar. Elke woensdag tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom, ook tijdens de vakantie (zie zondagsbrief). Er is speelgoed voor de kleine kinderen.
Contactadres: Karen Gerrits, Moerasmos 68, tel.: 321005.

Koffiedrinken
Elke zondag is er na afloop van de morgendienst gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie. Vooral voor nieuw-ingekomenen is dit een goede gelegenheid om nader kennis te maken met een predikant en met andere gemeenteleden. Vanzelfsprekend ontmoet u daar ook de predikant en de dienstdoende ouderlingen en diakenen.Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken