Skip to content

Catechese
Catechese = JoCo
Het volledige catechese-aanbod bestaat uit:

1. Kinderleerhuis: Catechese voor kinderen van 4 – 12 jaar

Eén keer per jaar wordt voor de kinderen van de basisschool en hun ouders een Kinder­leer­huis­viering gehouden. Alle kinderen werken rondom hetzelfde thema; ook de ouders gaan over dit thema met elkaar in gesprek. Zo wordt op één ochtend geloofskennis overgedragen aan de kinderen en krijgen ouders ondersteuning in de geloofsopvoeding. De kinderen van groep 3 hebben daarnaast in het voorjaar een kinderleerhuis onder begeleiding van de predikanten waarin zij worden voorbereid op de deelname aan de Maaltijd van de Heer.

2. Catechese voor jongeren van de Basisvorming

De catechese van groep 1 en 2 van de Basisvorming bestaat uit 1 blok van 7 avonden in het voorjaar.

3. Catechese voor jongeren na de Basisvorming

De jongeren komen bij elkaar in leeftijdgebonden huiskamergroepen, 15-16 jari­gen en 17-18 jarigen. De huiskamergroepen worden geleid door gemeente­leden die daarin bege­leid worden.
Deze 4-jarige catechese wordt in het najaar en in het daaropvolgende voorjaar in 2 blokken van 6, of 7 weken gege­ven. Tussen de 2 blok­ken in zijn de jon­ge­ren een aantal weken vrij. De onderwerpen hebben te maken met geloven in deze tijd, de kerk, de ere­dienst, de Bijbel enzovoort.

4. Catechese voor de Open Belijdenisgroep

Deze groep richt zich op vragen die betrekking hebben op geloven en belij­denis doen en is bestemd voor iedereen die daarover wil nadenken.
De catechese wordt geleid door (een van) de predikant(en).

Alle jongeren krijgen aan het begin van het seizoen een folder met het catecheseaanbod en een antwoordstrook.
Mocht u meer informatie over de Catechese/JoCo willen hebben, meld u zich dan bij Anneloes de Bruijn-Rijm.

Catechese
Het volledige catechese-aanbod bestaat uit:

Kinderleerhuis: Catechese voor kinderen van 7 - 11 jaar
De kinderen van 7 tot 11 jaar krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Daarnaast ontvangen de ouders informatie over opzet en doelstelling van de kindercatechese.

Catechese voor jongeren van de Basisvorming
De catechese van groep 1 en 2 van de Basisvorming bestaat ieder uit 1 blok van 7 avonden in het voorjaar van 2006.
Groep 1 verdiept zich in alledaagse thema's; belicht vanuit kerk en geloof;
Groep 2 gaat "Op zoek naar onze wortels".

Catechese voor jongeren na de Basisvorming
De jongeren komen bij elkaar in leeftijdgebonden huiskamergroepen, 15-16 jarigen en 17-18 jarigen. De huiskamergroepen worden geleid door gemeenteleden die daarin begeleid worden.
Deze 4-jarige catechese wordt in het najaar van 2005 en in het voorjaar van 2006 in 2 blokken van 6 weken gegeven. Tussen de 2 blokken in zijn de jongeren een aantal weken vrij. Het programma draagt de titel: "Tussen leren en leven".
De onderwerpen hebben te maken met geloven in deze tijd, de kerk, de eredienst, de bijbel enzovoort.

Catechese voor de Open Belijdenisgroep
Deze groep richt zich op vragen die betrekking hebben op geloven en belijdenis doen en is bestemd voor iedereen die daarover wil nadenken.
De catechese zal gegeven worden op een avond door de week en een nog nader te bepalen tijdstip in het weekend en wordt geleid door (een van) de predikant(en). Alle jongeren krijgen aan het begin van het seizoen een folder met het catechese-aanbod en een antwoordstrook.

Catechese Anders
Eenmaal per week wordt er in het Activiteitencentrum van IJsselhagen aan de Fransezoom catechese gegeven aan mensen met een verstandelijke handicap. De catechese wordt verzorgd door leden uit de Geref. Kerk, de Geref. Kerk Vrijgemaakt, de Hervormde Kerk, de R.-K. parochie en Herv. Gemeente De Bron.
 


Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken