Skip to content

Diaconie
Via het diaconaat geeft de kerk invulling aan haar zorg voor mensen in nood. De werkzaamheden van de diaconie zijn veelomvattend. Vanaf het collecteren in de kerk tot de organisatie van Hulp in Praktijk (HiP), contacten met Vluchtelingenwerk, het verzorgen van kerstattenties en bejaardenzorg. Via het Werelddiaconaat (ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) is er ook zorg wereldwijd door middel van voorlichting en projectsteun. Enkele activiteiten zijn: het organiseren van ZWO-diensten en voorlichting /informatieverstrekking over de ZWO-projecten. Lees uitgebreide tekst

Kijk ook eens bij het subkopje HIP en ZWO.


De kledingbankactie: een groot succes!
Ook dit jaar was de kledingbankactie weer een groot succes. Zodra de deuren van de Bron open gingen werden tassen, zakken en dozen vol kleding binnengebracht. De tafels stonden al snel vol spullen.

Ook van de mogelijkheid een kopje koffie te drinken werd veel gebruik gemaakt. Mensen vertelden dat ze speciaal voor deze actie hun kledingkast hadden opgeruimd.”Voor de kledingcontainers die langs de weg staan vond ik de kleding te mooi, maar voor de Kledingbank geef ik deze kleren graag weg”. “Kijk eens wat een mooie jas, helemaal nog nieuw, maar mijn zoon wil hem niet dragen”. “Ik heb alles nog eens gewassen en mooi opgevouwen voor deze actie”. Er werd zelfs een winkelwagentje vol kleding binnengebracht. Even later gebruikte iemand het winkelwagentje om zijn auto leeg te halen.

Ondertussen maakten veel mensen gebruik van de mogelijkheid een paasgroet te schrijven op een paaskaart voor gevangenen in Nederland. Men vond het een goed idee om deze acties te combineren.

Ook zaterdag was het een drukte van belang en werd er weer veel kleding en schoenen gebracht. Dus wachtte maandag nog een grote klus: al die zakken, tassen en dozen in auto’s laden en naar de Kledingbank in Rotterdam brengen. De vrijwilligers van de Kledingbank sorteren de kleding en hangen alles in rekken: jongens-, meisjes-. dames-, en herenkleding. Klaar om uitgezocht te worden door de mensen voor wie de kleding bedoeld is. Mensen die verwezen worden door de Voedselbank, het Leger des Heils, BAVO Europoort en de gemeente Rotterdam.

In het jubileumboekje van de Kledingbank staat zelfs een dankwoord voor onze gemeente: “al 3 jaar achtereen organiseert een Protestantse Gemeente in Nieuwerkerk aan den IJssel jaarlijks een kledinginzameling met een gigantische opbrengst”.

Dus alle mensen die de moeite namen om hun kleding naar de Bron te brengen: heel hartelijk bedankt.
 
Een hectische, hartverwarmende week

Impressie ondersteuning crisisopvang

In zeer korte tijd werd in de gemeente Zuidplas door velen een enorme inzet opgebracht die het mogelijk maakte om 150 vluchtelingen gedurende zes dagen opvang te bieden in De Kleine Vink. Honderden vrijwilligers meldden zich aan en via de sociale media kwam een indrukwekkende stroom van goederen op gang die we in het Ontmoetingscentrum hebben opgevangen en gesorteerd. We mochten ervaren hoe een klein dorp groot kan zijn. Met de woorden van burgemeester Kats: ‘Je zou elke gemeente crisisopvang aanbevelen!’ (kijk bij 'Lees meer' voor een fotoimpressie van Saskia Legters)

Lees meer...
 
Kleding uit Nieuwerkerk dankbaar ontvangen
Twee vol beladen personenauto’s, een busje en een aanhanger waren er nodig om circa twaalf kubieke meter goede en bruikbare kleding en schoeisel vanuit Nieuwerkerk af te leveren bij de Rotterdamse Kledingbank in Delfshaven. Deze partij bleek buitengewoon welkom, want de vrijwilligers van de Kledingbank moesten in de afgelopen weken mensen soms teleurstellen omdat er in bepaalde maten niet meer kon worden geleverd. Met de inzameling door de Protestantse Gemeente kan men weer even vooruit.

Onder het motto ‘Kom op de koffie met kleding’ stond het Ontmoetingscentrum zaterdag 11 april open voor alle inwoners van Nieuwerkerk en de gemeente Zuidplas om hulp te bieden aan mensen die op deze kledingvoorziening zijn aangewezen. De diaconie bedankt alle gulle gevers van harte en is onder de indruk van de kwaliteit en verzorging van de geleverde kleding en schoeisel. Velen hebben dat gedaan vanuit sympathie voor dit doel, soms vanuit overvloed, soms ook met pijn in het hart, omdat een overleden dierbare er geen gebruik meer van kon maken. De vrijwilligers van de Kledingbank zullen wel even tijd nodig hebben om alles te sorteren en te ordenen voor het een plaatsje kan krijgen in de rekken....
Van hen ontvingen we het volgende bericht: Aan allen die betrokken zijn geweest bij de inzamelingsactie voor de Stichting Kledingbank Rotterdam: Hartelijk dank voor uw inzet! Verrassend hoe het weer lukte om zoveel te doneren. Wij zijn er erg blij mee en helpen er anderen weer mee. Namens allen, Agnes Vaillant.
 
Ouderenkerstviering
De Ouderenkerstviering was op 19 december 2014 in het Ontmoetingscentrum. De middag wordt al vele jaren georganiseerd door enkele leden van de PKN- en de RK-kerken in Nieuwerkerk a/d IJssel. De ruim 100 ouderen, die aanwezig waren, hebben kunnen genieten van een kopje koffie/thee met lekkers, een mooie viering, een uitgebreide borrel en tot slot een broodmaaltijd met heerlijke zelfgemaakte soep. Voor de vele vrijwilligers, die komen helpen, is het ook altijd weer heel gezellig. Wij, als organisatoren, komen nooit vrijwilligers te kort!
Het was weer een geslaagde middag, zoals uit de foto’s wel blijkt.

 
Het eitje zat erbij!
Circa 2400 eieren in doosjes van zes of tien gingen op transport naar de Rotterdamse Voedselbank, samen met andere levensmiddelen. Het merendeel van de tientallen dozen met uiteenlopende, houdbare producten brachten we naar het depot aan de ’s-Gravenweg, waar de Stichting ‘Zuidplas Helpt’ het lokale uitdeelpunt beheert.

‘Ontzettend bedankt voor de geweldige inzet van de eieren, rijst en meerdere producten. Veel cliënten maakt u komende week erg gelukkig!’ zo laat Annette Koopman van de Rotterdamse Voedselbank ons weten. Graag geven wij de dank door aan allen die een bijdrage aan de actie hebben geleverd!

Hartverwarmend
Het is goed om te weten dat onze keus tot ondersteuning van de Voedselbank zó wordt gedragen door onze gemeente en we nu voor het derde achtereenvolgende jaar een flinke  bijdrage konden leveren, ook via de collecte in de dienst. Hartverwarmend was de inbreng van de kinderen van de kindernevendienst, die zowel voor lekkernijen (snoep en worstjes) als voor gezonde voeding hadden gezorgd. Het geheel ging gepaard met briefjes aan de organisatie van de Voedselbank en tekeningen met de aansporing ‘Eet smakelijk!’ voor de gebruikers. Deze zullen door Lenny van Iperen van de Stichting ‘Zuidplas Helpt ’worden opgenomen in de pakketten die in de gemeente Zuidplas worden verspreid.

Samenwerkende kerken
Ook de Vrijgemaakte gemeente ‘De Lichtkring’ stond maandagochtend met eieren voor de Rotterdamse Voedselbank bij Het Ontmoetingscentrum op de stoep in verband met het transport naar Rotterdam. Tijdens de Avondmaalsdienst op 2 november hielden ook zij een inzameling. De Hervormde Gemeente deed dit op woensdag 5 november. Het is mooi dat we als gezamenlijke kerken op deze manier de Voedselbank kunnen ondersteunen. Een en ander kon op elkaar worden afgestemd in het Diaconaal Platform Zuidplas, waar vrijwel alle diaconieën in de gemeente Zuidplas zijn vertegenwoordigd.

Ik wil wat terugdoen
Bijzonder waren ook de bijdragen van buiten onze kerkelijke gemeente die op zaterdagmorgen werden afgeleverd. Een mevrouw uit Zevenhuizen vertelde ons dat zij in het verleden van de Voedselbank gebruik had gemaakt en nu iets wilde terugdoen. In Hart van Holland had zij over de actie gelezen en op korte termijn met enkele vriendinnen 120 eieren ingekocht!

De diaconie dankt alle goede gevers van harte!

Karel Aardse
 
<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 3

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken