Skip to content

Symbolische schikkingen
Advent 2018
Advent 2018
Basisschikking

In de basisschikkingen staan paarse kaarsen, de lichtpuntjes op weg naar kerst. Elke week komt er een kaars bij. We wachten op de komst van Jezus; Licht van de wereld.

Van oudsher wordt de kleur paars geassocieerd met emotie en meditatie, maar ook met rouw en bezinning, Paars kan worden gezien als zwart waar al een beetje licht in zichtbaar is. Op de derde adventszondag wordt een lichtere, roze kaars gebruikt.

Elke week staan er bremtakken bij de kaars als teken van nederigheid.1e Advent – 2 december 2018
Thema: ‘Geef licht’ (Uit ‘Bloemen geven zin’; blz 46-47)
Lezing: Lucas 21: 25-31


Vandaag is de brem omhoog gericht.
Bij de bremtak staat paarse kool, om een klein beetje van het licht te laten zien.

Tekst:
Richt je op en hef je hoofd omhoog,
naar het licht
als takken naar de hemel.
Er staat iets te gebeuren.


2e Advent – 9 december 2018
Thema: ‘Geef licht’ (Uit ‘Bloemen geven zin’; blz 46-47)
Lezing: Lucas 3: 1-6

De brem en kronkeltak weerspiegelen de tegenstelling tussen kronkelpaden en rechte wegen.
Het groene mos is zacht en laat zien dat God ons wil opvangen op de wegen die we gaan.

Tekst: 
Keer je om,
verlaat de kronkelpaden.
Ga over het zachte mos
en zoek de weg naar het licht,
recht door zee.3e Advent – 16 december 2018
Thema: ‘Geef licht’ (Uit ‘Bloemen geven zin’; blz 46-47)
Lezing: Sefanja 3: 14-20
Lucas 3: 7-18


Bij de roze kaars staan twee bundeltjes bremtakken die als open armen omhoog staan geheven.
In het mos zijn roze bloemen/besjes gestoken te teken van het licht dat doorbreekt.

Tekst
Sta open
voor woorden van leven.
Open de armen voor anderen
in daden van licht.


4e Advent – 23 december 2018
Thema: ‘Geef licht’ (Uit ‘Bloemen geven zin’; blz 46-47)
Lezing: Lucas 1: 26-38 of 39-45

De takken van de brem komen van twee kanten en ‘komen elkaar tegen’.
In het mos liggen bollen die al een beetje uitgelopen zijn. Door de duisternis heen zijn de bollen gegroeid naar het licht.  Er komen mooie en blije tijden aan.

Tekst
Ga op weg, laat je raken.
Er gaat iets gebeuren,
nieuw leven dient zich aan.
Ontmoet de ander
en reik elkaar de hand.Kerst – 25 december 2018
Thema: ‘Geef licht’ (Uit ‘Bloemen geven zin’; blz 46-47)
Lezing: Lucas 2: 1-20 of Johannes 1: 1-14

De kerstschikking is gemaakt in een hoge pot omwikkeld met schors.
Vanuit de vier windstreken komen de takken samen bij het Licht van deze wereld. Het is feest. De bloemen zijn wit in de liturgische kleur.

Tekst
Vanuit alle windstreken klinkt de roep,
er is nieuw leven.
Licht wil in ons wonen,
onze harten verwarmen
en ons tot leven wekken.
Immanuel,
God is met ons,
Wees welkom.
 
Schikking eeuwigheidszondag
Eeuwigheidszondag / Laatste Zondag Kerkelijk Jaar – 25 november 2018
We maken de schikking uit de brochure ‘Licht dat blijft’

Schikking: Op de zuil licht een grote krans met daaromheen klimop gevlochten. Klimop staat voor leven dat doorgaat en trouw. In het midden ligt een papieren bol, waarin het licht brand. Het licht, verborgen en toch zichtbaar.

Om uit te spreken: Eeuwigheidszondag; We gedenken hen die ons zijn voorgegaan in het Licht van Gods eeuwigheid. De krans verbeeldt die eeuwigheid; leven, hoop en licht die doorgaan. We zien aan het licht in het midden hoe het licht van Gods aanwezigheid verborgen kan zijn en er toch is.

Doe over ons opgaan het licht van Uw ogen,
Wij wachten op U
Gij opent Uw hand en schenkt ons elkaar
Doe over ons opgaan het licht van Uw ogen

(Sytze de Vries)
 
Startzondag 9 september 2018
Jaarthema:Open Kerk

Open Kerk; iedereen is welkom. We willen een gastvrije gemeente zijn. In de schikking komt dit tot uiting in de ananas, de munt en koffie- en theekopjes.
De ananas blijkt al eeuwenlang het symbool van gastvrijheid te zijn. De ananas blijkt al eeuwenlang het symbool van gastvrijheid te zijn. Dit is ontstaan op de Caribische eilanden waar de indianen uit de Caraïben de ananas bij de ingang van hun huizen legden als teken van gastvrijheid.
Munt is ook een symbool van de gastvrijheid. De Joden strooiden munt op de vloer van de synagoge. Straks worden pepermuntjes uitgedeeld als teken van onze gastvrijheid. Het rolletje biedt iedereen de mogelijkheid om de gastvrijheid verder te verspreiden.
In onze huidige samenleving nodigen we mensen vaak uit voor een kopje koffie of thee als teken van gastvrijheid. De verschillende kopjes, glazen en kleurige bloemen weerspiegelen de diversiteit van de gemeente.
De ‘koffietafel’ is gereed. We heten iedereen van harte welkom om aan te schuiven.

Onze, open, kerk
Gastvrijheid:
heel groot goed
en hoogste tijd
Mensen welkom te heten

Met bij voorkeur
de koffie klaar
Ananas bij de deur,
symbolisch

In de synagoge van de Joden
worden muntjes gestrooid.
Want ieder: lees hier Zijn geboden
en voel je gewenst

Een rolletje pepermunt
wat je heel goed
met elkaar delen kunt
Vriendelijkheid die soms lijkt te verdwijnen

In een wereld waar
iedereen zich buitengesloten voelt
Even een paar
Gastvrije uren

Omdat het leven soms moeilijk is,
we zijn vaak alleen
En de kerk steeds meer mensen mist
Gastvrijheid moet blijven

Als rustplek na een week vol werk
in een diverse gemeente
Laten we meer zijn dan een open kerk
En iedereen welkom heten!


(Marga van der Ploeg)
 
Pinksteren 20 mei 2018
Lezing:            Handelingen 2, Genesis 11, 1-9 De Toren van Babel
Jaarthema:      Als een lopend vuur
Thema:           Pinkstervuur

De basis van deze schikking wordt gevormd door de vlam die al meerdere keren is gebruikt in de schikkingen van het afgelopen jaar. Deze vlam is het teken van het lopend vuur (jaarthema). Het Pinkstervuur is eveneens een vlam die ons laat zien dat Zijn Heilige Geest bij ons is. We mogen zijn liefde en kracht ontvangen en uitdragen. De kleur van Pinksteren is rood. De vlam is opgestoken met rode (en andere vlammende kleuren) bloemen. Rode anthuriums zijn het symbool voor de tongen van vuur. De Calla’s en Crocosmia maken het vurige geheel compleet.

Heilige Geest
Kom, Heilige Geest
Wanneer het genoeg is geweest
Wanneer ik me eenzaam voel
Of leef zonder doel
Wanneer het donker is
En ik uw warmte mis

Kom, Heilige Geest
Wanneer ik te snel opgeef
In mijn moeilijkste dagen
Of als ik vergeving wil vragen
Wanneer ik me schaam
Voor wat ik heb gedacht of gedaan

Kom, Heilige Geest
Wanneer ik huil van verdriet
En niemand het ziet
Wanneer de wereld op z’n kop staat
En troosten niet meer gaat
Wanneer ik wel wil helpen
Maar niet meer weet hoe
Wanneer wij Uw liefde nodig hebben
Stuur Uw Geest naar ons toe

Kom, Heilige Geest
Wanneer ik wil bidden
Maar de stilte niet vind
Kom, als een lopend vuur
Dat ons allen verbindt.


Marga van der Ploeg, geïnspireerd op het gedicht ‘Kom Heilige Geest’ uit ‘Met zonder Jezus, over Hemelvaart. Een uitgave van de Protestantse Kerk
 
Veertigdagentijd, stille week en Pasen 2018
Basisschikking: De basis van de schikking in de veertigdagentijd wordt gevormd door de ‘vlam’ van het lopend vuur. Elke week wordt een accubak toegevoegd met elementen uit de lezing.
Langzaam ontstaat er dan een weg naar of om het licht,
De liturgische kleur is paars. De sobere vormgeving wordt ondersteund door het jute. In de 4e week breekt heel iets van het licht door en vanaf deze zondag worden de schikkingen opgesierd met bloemen/planten.

1e zondag 18 februari 2018
Lezing: Marcus 1,12-15 De verzoeking in de woestijn
Jaarthema: Als een lopend vuur
Thema: Ik zorg voor jou

Bij de schikking
In het verhaal lezen we over de verzoeking in de woestijn en de verschijning van de engel. Het zand en de engel zijn de elementen die hiervan terug komen in de schikking.

Net als de engelen in de woestijn
Na de doop, werd Jezus gedreven naar de woestijn.
Veertig dagen zou Hij tussen het zand en de cactussen zijn.
Door de Satan werd Hij op de proef gesteld.
En na veertig dagen ging Hij, als een echte held,
het woord van God delen.
Met ons en zo velen.

De Engelen zorgden voor Jezus,
van de warmte overdag, tot in de nachtelijke kou.
En nu mogen wij ook tegen iemand zeggen:
‘Ik zorg voor jou!’


(Marga van der Ploeg)


2e zondag 25 februari 2018
Lezing: Marcus 9,2-10 Verheerlijking op de berg
Jaarthema: Als een lopend vuur
Thema: Ik praat met je

Bij de schikking
In het verhaal lezen we over de verheerlijking op de berg. In de accubak is een berg van stenen gemaakt.

Ik praat met je
Laat me met je praten.
Laat me je toch helpen.
Ik wil je laten zien
dat dat beter is misschien.

Stenen van een berg
waar Jezus zorgt voor zicht.
Want praten met hem geeft
dat onze pijn wordt verlicht.

Jezus, profeten en engelen,
de boodschappers van God zijn daar.
En zij zullen ons leren
echt te praten met elkaar!


(Marga van der Ploeg)3e zondag 4 maart 2018
Lezing: Johannes 2,13-22 Handelaren op het tempelplein
Jaarthema: Als een lopend vuur
Thema: Bij mij kun je thuis zijn

Bij de schikking
In het verhaal lezen we over de handelaren op het tempelplein en hoe Jezus hen verjaagt. In de accubak zitten munten als symbool van de handel die werd gedreven.

Waarde van een huis van God
Door geld verliezen mensen
echte belangrijke waarden uit het oog.
Zoals dat geld veel minder belangrijk is
dan respectvol geloof

Jezus wil een tempel.
Een huis van God, is iedere kerk.
Ergens waar je eventjes af kunt koelen
na een volle week met werk.

Bij hem mag je je thuis voelen!

(Marga van der Ploeg)4e zondag 11 maart 2018
Lezing: Johannes 6, 4-15 Jezus geeft de menigte te eten
Jaarthema: Als een lopend vuur
Thema: Ik geef je te eten

Bij de schikking
Vandaag breekt het licht van Pasen een beetje door. De liturgische kleur is veranderd in roze. In de accubak

Ik geef je te eten,
Gij die ons voedt
schenk ons het inzicht
dat delen verrijkt
en de woestijn verandert in een oase.


(gevonden op internet)5e zondag 18 maart 2018
Lezing: Johannes 12, 20-33 Jezus spreekt over zijn dood, en vertelt over de ene graan korrel die kan ontkiemen
Jaarthema: Als een lopend vuur
Thema: Ik heb alles voor je over

Bij de schikking
De liturgische kleur paars is weer terug in de schikking. In de accubak is als symbool van het verhaal een korenschoof opgenomen (of graankorrels),

Ik heb alles voor je over
Over die ene graankorrel,
met sterfelijkheid vol leven.
De eeuwigheid, die eeuwig lijkt,
en de dood die op Hem wacht.

Zachte stemmen, harde woorden.
Tegenstellingen zonder begrip.
Ik heb alles voor je over.
De opstanding grijpt de macht.


(Marga van der Ploeg)6e zondag 25 maart 2018 Palmpasen
Lezing: Marcus 11, 1-11 Intocht in Jeruzalem
Jaarthema: Als een lopend vuur
Thema: Ik kom naar je toe

Bij de schikking
In het verhaal lezen we over de intocht in Jeruzalem. De weg is zichtbaar in alle accubakken rondom/naar

Intocht naar je hart
Op een nooit eerder bereden ezelsveulen
over een zachte ondergrond.
Mantels, als Buxus en Rozenblaadjes,
tot hij bij de tempel komt.

Hosanna voor de koning,
maar Jezus gaat hen snel verlaten.
Hij weet dat Hij zal sterven,
wat de vreugde van nu zal bederven.
Maar Hij weet ook dat Hij op zal staan
om vervolgens naar de hemel te gaan.

‘Maar dan is Hij ook niet hier’,
daarop zegt Hij:
‘Ik kom naar je toe,
veel dichterbij!’

(Marga van der Ploeg)


Witte donderdag 29 maart 2018
Lezing:
Jaarthema: Als een lopend vuur
Thema:

Bij de schikking
Op de zuil met jute (en evt paars) liggen een handdoek en matses. Verder staat er een kan met wijn als teken van het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen viert.

Witte donderdag
Het laatste avondmaal.
De laatste keer,
hij weet het al:
daarna niet meer.

Dit is zijn einde.
Hij praat nog wat en lacht.
Maar in stilte bereid hij zich voor
op wat gaat gebeuren deze nacht.


(Marga van der Ploeg)


Goede vrijdag 30 maart 2018
Lezing:           
Jaarthema:    Als een lopend vuur
Thema:   

Bij de schikking
Op de zuil met jute (en evt paars of zwart) staat een kruis met een rode roos als symbool van de kruisiging van Jezus.

Zijn kruis
Hij wist het al,
er kwam verraad.
Daarbij voelde hij
niet zoveel haat.

Hij weet, het moet.
Dat ik dit doe is goed.
Maar Vader help me dan,
dat ik dit kan.


(Marga van der Ploeg)
Stille zaterdag 31 maart 2018
Lezing:           
Jaarthema:    Als een lopend vuur
Thema:   

Bij de schikking
Op de zuil met jute (en evt zwart of grijs) liggen windsels van Jezus die in het graf is gelegd. Het groene mos met de kleine witte druifjes verwijst naar hetgeen staat te gebeuren in Paasnacht. Een kleine glimp van het licht is zichtbaar.

Zijn woorden
Jezus aan het kruis,
het is eenzaam en kil.
Hij is helemaal verlaten,
in alles is hij stil.

Het is donker hier.
Hij is even weg,
maar denk aan wat
hij heeft gezegd:

‘Ik kom terug’

(Marga van der Ploeg)Pasen 1 april 2018
Lezing: Johannes 20, 1-18    Opstanding
? Genesis 2, 4b-25
Jaarthema: Als een lopend vuur
Thema: Ik geef je de toekomst

Bij de schikking
Het licht van Pasen mogen we aanschouwen. De vlam is volledig opgelicht en staat in witte bloemen te gloren. Het jute en paars is vervangen door de kleur wit, van feest.
De accubakken van de veertigdagen tijd vormen de weg naar het licht. (is nog niet zeker)

De lange weg naar licht
Het licht is doorgebroken,
witte bloemen vol in bloei.
De weg hierheen was moeilijk,
maar we zien vooral de groei.

Door de weken heen
voelde hij zich heel alleen.
Hij heeft het leed doorstaan,
dus nu kan hij opstaan.

En hij leerde ons:
(week 1) Laat óns voor elkaar zorgen.
(week 2) Laat óns met elkaar praten.
(week 3) Hier kun je thuis zijn.
Hij zál ons niet meer verlaten.

(week 4) Geef elkaar te eten.
(week 5) Hij had alles voor ons over.
(week 6) Hij komt naar ons toe,
als wij in hem geloven.

Hij heeft zoiets groots
als de toekomst gegeven.
Door Zijn dood
kunnen wij leven.

Het licht is doorgebroken:
Jezus Christus is opgestaan.
En wij mogen vol vertrouwen
De toekomst tegemoet gaan!


(Marga van der Ploeg)
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 12

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken