Skip to content

Het nieuwe liedboek in woord en beeld
Speciaal voor alle gebruikers van het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk schreef dr. Jan Smelik een mooi boek.  Titel: ‘Het nieuwe liedboek in woord en beeld’. ISBN 978 90 239 2681 8.  Net als van het nieuwe liedboek zelf, was ons gemeentelid Anton Sinke verantwoordelijk voor de vormgeving van dit boek. Beide boeken zien er fantastisch uit! Smelik wil zijn lezers laten zien waarom een nieuw liedboek nodig was. Hij beschrijft de voornaamste soorten liederen die in het Liedboek zijn terecht gekomen. Hij vertelt in het kort, maar toch duidelijk en overzichtelijk hoe het liedboek tot stand gekomen is en welke procedures zijn gevolgd. Vooral  mensen die graag iets meer willen weten van het Liedboek komen aan hun trekken.
De auteur geeft geen lange verhalen. Hij schrijft kort en krachtig. Goedgekozen afbeeldingen zijn in dit boek erg belangrijk. Het heet niet voor niets ‘het nieuwe liedboek in woord en beeld’. Voor de leden van onze gemeente is er nog een verrassing bij het opslaan van de titelpagina: zingende gemeenteleden in het OC. Positief vind ik vooral de objectieve manier waarop Smelik de verschillende soorten liederen beschrijft. Of het nu over opwekkingsliederen gaat of over liederen uit Iona of Taizé, hij geeft precies aan waar de liederen vandaag komen.  De hoofdstukken over het kerklied in de oude kerk en in de middeleeuwen zijn beknopt maar erg duidelijk. Bij ieder hoofdstuk staat een speciaal aangegeven rubriek.  Bijvoorbeeld als het gaat over de liederen van Maarten Luther, staat in een speciale rubriek welke liederen van Luther in het Liedboek zijn terecht gekomen. Het liedboek wat we tot nu gebruikten was wel wat kind-onvriendelijk. Van de bekende en populaire kinderliederen van Hanna Lam zijn er nu wel een aantal opgenomen. Ook de ‘Psalmen voor Nu’ zijn niet vergeten. Net als de andere psalmbewerkingen, die vroeger gewoon tussen de gezangen stonden, staan de psalmbewerkingen nu waar ze horen: bij de andere psalmen in het eerste deel van het Liedboek. Wanneer u voor het eerst het nieuwe liedboek doorbladert, dan moet u even bij psalm 23 kijken, dan vindt u, behalve de psalm in de nieuwe psalmberijming, heel wat oude en nieuwe psalmbewerkingen van ps. 23. Psalm 23a van Vondel het bekende d’Almachtige is mijn herder, te zingen op de mel. van Julius Röntgen met een verwijzing naar de mel. van lied 766. Psalm 23b De Heer is mijn herder. Psalm 23 c ‘Mijn God, mijn herder zorgt voor mij’ op een bekende melodie met een nieuwe tekst. U merkt het al.  Ik schreef over het boek bij het nieuwe liedboek. Maar nu gaat het natuurlijk over het nieuwe liedboek zelf. Juist het boek van Smelik helpt ons om in het nieuwe liedboek vlug de weg te vinden en niet te verdwalen. Het blijft iets geweldigs, dat in juist in onze tijd het mogelijk was dit nieuwe liedboek samen te stellen en uit te geven. Het is een feest om het nu al te gebruiken, want het is immers ook bestemd om te zingen en te bidden in huis. Het is een feest van herkenning om al die geliefde en bekende liederen uit ons oude liedboek terug te vinden. Het is een feest om daarnaast prachtige nieuwe liederen te vinden waarmee de kerk verder kan in de komende tijd. Het zal een feest worden om deze bundel straks iedere zondag te gebruiken. De mogelijkheden voor voorgangers, cantorijen en organisten zijn door dit nieuwe liedboek veel groter geworden. Een nieuw liedboek kan inspirerend werken voor iedere kerkganger die zich actief bij de dienst betrokken weet. De waarde van zo’n nieuw liedboek zullen we ontdekken als we er mee aan het werk gaan, als we het gebruiken. Zó ging het ook met het liedboek uit 1973. Een enkel lied valt wellicht uit te toon, omdat het ons niets zegt en wellicht zelfs vraagtekens oproept. Zulke liederen staan er in alle bundels. Geen probleem, gewoon overslaan. We hebben de keuze uit 1016 psalmen en liederen!

Cornelis Cornelisse
 

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken