Skip to content

Vorming en toerusting
Vrijdagavondfilm 24 januari: Agent of Grace
‘Agent of Grace’ is een aangrijpende film over het leven van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die vanuit zijn geloof tot de conclusie komt dat Hitler met zijn nationaal-socialisme daadwerkelijk bestreden moet worden, ook al zet hij daarmee zijn leven op het spel. Zijn verhaal inspireert mensen tot op de huidige dag als het gaat om keuzes die op beslissende momenten in het leven moeten worden gemaakt. De film wordt op vrijdag 24 januari om 20.00 uur in de Ringvaartkerk vertoond. De toegang is vrij. Er is inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur en na afloop is er weer gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.
Lees meer...
 
Schuldig in Zuidplas?
Tijdens het eerste kerkcafé deelden Karel Aardse en Arie van Bostelen aan de hand van zes stellingen hun ervaringen als budgetmaatjes van mensen met financiële problemen en schulden. De budgetmaatjes zijn vrijwilligers die verbonden zijn aan ‘Raad en Daad’, een onderdeel van Welzijn Zuidplas. De aanwezigen werden in de gelegenheid gesteld om te reageren op de stellingen, waarna de antwoorden besproken werden. Hieronder volgen de stellingen en de achtergronden.

1.     In Nederland heeft één op de tien huishoudens te maken met problematische schulden.
De stelling is juist: Dit is een uitgangspunt in de rijksbegroting voor 2019. Het kabinet trekt tachtig miljoen euro uit voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede over de periode 2018-2020. De gemeenten ontvangen dit geld. In Zuidplas ondersteunt de gemeente het vrijwilligersproject ‘Raad en daad’ door (parttime) bekostiging van twee coördinatoren en een sociaal raadsvrouw, huisvesting en toerusting. In de gemeente Zuidplas zijn in het afgelopen jaar circa 100 intakes gedaan bij aanvragen voor een budgetmaatje.

2.     Als je financieel in de problemen komt en schulden opbouwt, is dat geheel je eigen schuld!
Oneens: In de huishoudens waar de budgetmaatjes komen, zijn de financiële problemen in de regel het gevolg van andere problemen: baanverlies, verminderde inkomsten bij ZZP’ers, overlijden partner, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, zwakbegaafdheid. Het kan dus iedereen overkomen! Het is wel zo, dat er ook sprake kan zijn van onverantwoordelijk en verwijtbaar gedrag: gok- of gameverslaving, te hoge schulden aangaan of niet reageren op aanmaningen of verkeersboetes. Verder moet bedacht worden dat mensen met financiële problemen niet meer helder en logisch denken en handelen!

3.     Nu de economie aantrekt, verdwijnt de schuldenproblematiek vanzelf.
Oneens: Als dat zo was, zou het kabinet er geen geld voor uittrekken. De crisis werkt nog door en bovendien komen er weer nieuwe groepen bij: statushouders die (nog) niet mogen werken, een bijstandsuitkering ontvangen en weinig snappen van de Nederlands bureaucratie; jongeren die hoge studieschulden opbouwen.

4.     Nederland kent een goed sociaal vangnet voor mensen met de laagste inkomens en financiële problemen.
Eens: Via de Bijstand is een basisniveau gewaarborgd (nettobedragen 2018: € 992,12 voor alleenstaanden; €708,67 per persoon voor paren). Verder kunnen zij toeslagen via de belastingdienst aanvragen: huurtoeslag bij sociale woningen, zorgtoeslag voor de zorgverzekering en kindgebonden budget. Ook zijn er regelingen om kinderen te faciliteren op sportgebied of bij culturele activiteiten, zoals muziekles. In speciale omstandigheden kan een beroep gedaan worden op ‘Bijzondere bijstand’. Bij financiële problemen zijn er de vrijwilligers van ‘Raad en daad’ en bij een te zware schuldenlast is er schuldhulpverlening door de gemeente met de mogelijkheid om in drie jaar schuldenvrij te zijn. Je moet echter wel de weg weten in een wirwar van regelingen!

5.     De overheid maakt het zelf vaak onnodig moeilijk en vergroot daardoor de schuldenproblematiek. 
Eens: Wat de budgetmaatjes tegenkomen:
- Ondoorzichtige werkwijze bij de belastingdienst: ten onrechte toegekende toeslagen die weer moeten worden terugbetaald.
- Zwaar oplopende kosten voor wanbetalers van verkeersboetes die uiteindelijk in geen verhouding meer staan tot de oorspronkelijke boete.
- Boetes bij premieachterstanden bij de zorgverzekering (Je moet méér betalen, terwijl je al in de problemen zit!).
- Een ervaring bij een asielzoekersgezin: de gemeente houdt ten onrechte bijstand in bij vermoeden van fraude, terwijl de oorzaak ligt in onbegrepen ambtelijk jargon. De vrijwilligers van Raad en Daad moeten zelf grote moeite doen om door de bureaucratie heen te komen.
- De nieuwe privacywetgeving verhindert lopende afspraken met woningbouwverenigingen voor tijdige informatie aan het sociaal team van de gemeente over huurachterstanden ter voorkoming van huisuitzetting.

6.     Kerken hoeven geen actie meer te ondernemen op het gebied van financiële nood en schuldenproblematiek: de burgerlijke gemeente heeft deze taak volledig overgenomen.
Oneens: De kerken zijn gehouden aan hun diaconale opdracht om naast de zwakkeren in de samenleving te staan en op te komen voor hun noden. Aandacht voor de problemen maakt dat de mensen zich gekend weten in hun zorgen. Dat kan niet alleen ambtelijk gebeuren en het vraagt een brede betrokkenheid. Onze diaconie heeft een beperkt budget om kleine noden te lenigen en zorgt voor acties ten behoeve van de Voedselbank en Kledingbank. Bij ´Raad en daad´ zitten ook veel betrokken leden uit de verschillende kerken.
 
Kom naar voren!
Ruim 100 aanwezigen uit alle kerken van Nieuwerkerk a/d IJssel kwamen kijken en luisteren naar het optreden van Kees Posthumus en Juul Beerda. Op een bijzondere wijze presenteerden zij (voor de laatste keer) 500 jaar protestantisme aan de hand van persoonlijke verhalen van bekende en minder-bekende figuren.

Anton Sinke maakte bijgaande fotoverslag. Volgens Kees Posthumus 'wat een prachtige foto's! Echt, de mooiste foto's die tot nu toe van de voorstelling zijn gemaakt.'

_MG_1243.jpg _MG_1253.jpg _MG_1259.jpg _MG_1268.jpg _MG_1273.jpg _MG_1280.jpg _MG_1283.jpg _MG_1285.jpg _MG_1287.jpg _MG_1296.jpg _MG_1301.jpg _MG_1302.jpg _MG_1303.jpg _MG_1308.jpg _MG_1311.jpg _MG_1314.jpg _MG_1316.jpg _MG_1317.jpg _MG_1318.jpg _MG_1321.jpg _MG_1322.jpg _MG_1329.jpg _MG_1331.jpg _MG_1332.jpg _MG_1333.jpg _MG_1334.jpg _MG_1335.jpg _MG_1339.jpg _MG_1340.jpg _MG_1342.jpg _MG_1347.jpg _MG_1350.jpg _MG_1359.jpg _MG_1363.jpg _MG_1366.jpg _MG_1374.jpg _MG_1381.jpg _MG_1383.jpg _MG_1389.jpg _MG_1397.jpg _MG_1402.jpg _MG_1404.jpg
 
excursie 'Ik geef om jou'
Enkele foto's van de excursie naar de expositie ‘Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen' in het Museum Catharijneconvent in Utrecht. De excursie was georganiseerd door Vorming en Toerusting.
De excursie was op woensdag 11 februari 2015


 
Het nieuwe liedboek in woord en beeld
Speciaal voor alle gebruikers van het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk schreef dr. Jan Smelik een mooi boek.  Titel: ‘Het nieuwe liedboek in woord en beeld’. ISBN 978 90 239 2681 8.  Net als van het nieuwe liedboek zelf, was ons gemeentelid Anton Sinke verantwoordelijk voor de vormgeving van dit boek. Beide boeken zien er fantastisch uit! Smelik wil zijn lezers laten zien waarom een nieuw liedboek nodig was. Hij beschrijft de voornaamste soorten liederen die in het Liedboek zijn terecht gekomen. Hij vertelt in het kort, maar toch duidelijk en overzichtelijk hoe het liedboek tot stand gekomen is en welke procedures zijn gevolgd. Vooral  mensen die graag iets meer willen weten van het Liedboek komen aan hun trekken.
Lees meer...
 
Meer artikelen...
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken