Skip to content

Missionaire Arbeid in eigen omgeving
De Taakgroep Missionaire Arbeid in eigen omgeving is belast met de organisatie van de Open Deur Diensten, lec­tuur­verspreiding en het verzorgen van Alpha cursussen. Voorts organiseert zij speciale bijeenkom­sten met een evan­geliserend karak­ter. Giften voor het plaatselijke evangelisatiewerk kunnen overgemaakt worden op de bankrekening van de kerk NL75 RABO 0345 2003 65. o.v.v. Taakgroep Missionaire arbeid.

Elk najaar wordt samen met de Hervormde Gemeente een Alphacursus georganiseerd. De cursus bestaat uit 10 avonden en een weekend. In de cursus worden de basisbeginselen van het christelijk geloof behandeld.
 

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken