Skip to content

Eredienst
De taakgroep bespreekt allerlei zaken rondom de erediensten. De taakgroep besteedt aandacht aan de liturgie van de eredienst binnen onze gemeente, om deze zo verantwoord mogelijk te laten verlopen en om een gevarieerd aanbod van erediensten te realiseren.
De taakgroep zorgt voor de coördinatie van bijzondere erediensten (laatste zondag kerkelijk jaar, Stille Week, Pasen, Kerstnacht, Oecumenische vieringen etc.).
Vanuit verschillende commissies is er een vertegenwoordiging aanwezig binnen de taakgroep.
 

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken