Skip to content

Diaconie

Taakgroep Diaconaat/ZWO
Via het diaconaat geeft de kerk invulling aan haar zorg voor mensen in nood. De werkzaamheden van de diaconie zijn veelomvattend. Vanaf het collecteren in de kerk tot de organisatie van Hulp in Praktijk (HiP), contacten met Vluchtelingenwerk, het verzorgen van kerstattenties en bejaardenzorg. Via het Werelddiaconaat (ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) is er ook zorg wereldwijd door middel van voorlichting en projectsteun. Enkele activiteiten zijn: het organiseren van ZWO-diensten en voorlichting /informatieverstrekking over de ZWO-projecten.

Diaconaat
De diaconie ondersteunt de gemeente bij het bevorderen van barmhartigheid en gerechtigheid, van vrede en van heelheid van de schepping.

In het diaconale werk staat het delen met elkaar centraal: het delen van noden met de kwetsbaren in de samenleving, zowel dichtbij als veraf, binnen èn buiten de kerk. Dit gebeurt soms door middel van hulpverlening en ondersteuning aan individuen en groepen, soms door noodhulp veraf in samenwerking met de landelijke organisatie ‘Kerk in actie’ of structureel door gerichte projecten.

Het diaconaat draagt de ervaringen die daarbij zijn opgedaan naar het ‘hart van de gemeente’: in het delen, vieren, leren en dienen, in de liturgie, in de voorbede, in de inzameling van gaven, in het dankgebed en in onze levenshouding. Om die reden zijn de diakenen ook dienstbaar bij de vormgeving van het avondmaal, waarin het delen met elkaar nadrukkelijk zichtbaar wordt gemaakt. De avondmaalscollecte krijgt een duidelijke diaconale bestemming die aansluit bij de actuele nood in de wereld.

Gemeentediaconaat
De diakenen voeren voor de uitvoering van het gemeentediaconaat overleg in de pastorale wijkteams en ondernemen actie bij materiële en/of financiële problemen, bij opname in het ziekenhuis, bij het aanvragen van speciale voorzieningen, bij vervoer naar de kerkdiensten voor mensen die slecht ter been zijn of bij het aanvragen van de mogelijkheid om de diensten op afstand te kunnen volgen.

Ook is er speciale aandacht voor het ouderendiaconaat en verzorgt de diaconie onder meer de jaarlijkse kerstattenties en een kerstmiddag voor ouderen.

Verder ondersteunt de diaconie de deelname aan diaconale vakantieweken voor personen die niet op gebruikelijke wijze op vakantie kunnen gaan door handicaps, kwetsbare gezondheid, ouderdom of zorg voor een demente partner.

ZWO (Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking)
Met het oog op de nood in de wereld heeft de diaconie een afzonderlijke commissie die advies uitbrengt over mogelijke activiteiten en projecten en die de informatievoorziening hierover verzorgt. Hiertoe worden onder meer speciale themadiensten georganiseerd. De commissie zorgt ook voor de verspreiding van de bekende zendingskalenders.en het maandblad Vandaar

Samenwerkingsverbanden
De diaconie is verder vertegenwoordigd in de volgende verbanden:
·       Stichting Philadelfia voor verstandelijk gehandicapte kinderen
·       Vluchtelingenwerk Nieuwerkerk a/d IJssel
·       Diaconaal Platform Zuidplas
·       Stichting HIP (Hulp in praktijk)

In deze verbanden werken de lokale en regionale kerken samen om hun krachten op maatschappelijk gebied te bundelen.

Contactgegevens
Voor vragen over het diaconale werk van onze gemeente kunt u contact opnemen met Pleun Mostert (voorzitter) via  telefoon 06-53311963 of e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.  
Het algemene e-mailadres van het secretariaat is: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken