Skip to content

Communicatie
Over en Weer
Ons kerkblad 'Over en Weer' verschijnt om de 4 à 6 weken en wordt bezorgd bij alle gemeenteleden.
Kopij inleveren per e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .


Inleverdata 2019-2020:
Inleverdatum        Verschijnt uiterlijk     Opmerkingen

06-12-2019 ––––– 23-12-2019 Kerstnummer

10-01-2020 ––––– 27-01-2020
14-02-2020 ––––– 02-03-2020
20-03-2020 ––––– 06-04-2020              12-13 april Pasen
08-05-2020 ––––– 25-05-2020              31 mei-1 juni Pinksteren
19-06-2020 ––––– 06-07-2020


Richtlijnen voor het inleveren van kopij t.b.v. de Over en Weer
• De kopij aanleveren als bijlage en tekst niet in de e-mail. Met uitzondering van kleine berichten.
• Lettergrootte 10
• Kleur tekst zwart
• Kopjes vet (bold)
• Bij voorkeur tabellen in Word en niet in Excel
• Links uitlijnen
• Platte tekst met hele regels; dus niet aanleveren in kolommen en geen enters (harde returns) in de doorlopende zinnen
• Bij een nieuwe alinea graag wel enters (harde returns) gebruiken
• Enkele regelafstand
• foto’s in voldoende kwaliteit (min. 1000 pixels breed) graag ook los bijleveren 
• Tekst staand (portrait); niet liggend (landscape)
• Afkorting voor de heer: dhr.
• Afkorting voor mevrouw: mw.

Aanleverspecificaties foto’s en afbeeldingen
Omdat de Over en Weer full color wordt gedrukt, willen wij u graag nog even wijzen op het volgende: de foto’s en afbeeldingen moeten aan bepaalde eisen voldoen om ze goed te kunnen drukken. Vooral het aantal pixels is belangrijk: een foto op een breedte van 1 kolom moet ca. 1000 pixels breed zijn, een foto over 2 kolommen ca. 2000 pixels en een foto over de hele breedte van het blad ca. 3000 pixels. Ook is het fijn als de foto scherp is en niet bewogen en dat deze goed belicht is.
Zoek je afbeeldingen via Google, maak dan gebruik van het tabblad ‘tool’ en selecteer bij grootte ‘groot’; dan krijg je gelijk de grotere afbeeldingen te zien. Met je muis boven een afbeelding krijg je te zien hoeveel pixels het bestand is. Let wel op of de afbeelding vrij te gebruiken is (daar is ook een tabblad voor met ‘gebruiksrechten’). Ook is het belangrijk om foto’s los aan te leveren, dus niet ingesloten in een Word-document.
 
Website
Sinds startzondag 2006 bestaat er een website van onze kerk. U vindt hierop niet alleen een algemene presentatie van onze gemeente, maar ook het laatste nieuws. Bij bijzondere activiteiten wordt er apart ruimte op de site gemaakt om deze goed te presenteren - na afloop is er vaak een fotocollage om nog na te genieten.
U vindt op de site o.a.: een preekrooster voor de komende weken, een begin van een digitale agenda, het overzicht van de activiteiten van de Werkgroep Vorming en Toerusting (gespreksgroepen, studieavonden, excursies). Speciaal voor gemeenteleden is er de mogelijkheid een digitaal abonnement te nemen op de Zondagsbrief; stuur in dat geval een mail naar Keimpe Sinnema: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

Via www.protgem-nieuwerkerkijsel.nl kunt u ook bij gerelateerde sites komen, bijvoorbeeld die van Anthem, etc.
De site is volop in ontwikkeling en wordt in elk geval wekelijks onderhouden.
Voeg hem toe aan uw favorieten!

Richtlijnen voor het inleveren van kopij t.b.v. de website

• De Kopij liever niet aanleveren in MS Word maar eenvoudig per e-mail
• Liever geen tabellen
• Foto's zijn van harte welkom! Graag gewoon plakken in de e-mail en niet in een Word-document. Een foto met een breedte van 800 pixels is ruim voldoende voor de site
• Liever geen plaatjes van internet gebruiken tenzij er nadrukkelijk vermeld is dat er geen copyright op zit.
• Doordat we meestal werken met een korte intro en de rest van het artikel onder de 'lees meer' knop zit, is het belangrijk dat in de eerste alinea de belangrijkste feiten vermeld worden (wie, wat, waar, waarom, wanneer).
• Filmpjes eerst plaatsen op YouTube en daarna de link doorgeven werkt makkelijker dan het hele film op de website zetten.
 
Jaarboekje
Het jaarboekje verschijnt eens in de twee jaar en wel in de maand november. De laatste versie van het jaarboekje verscheen in november 2012.
Wijzigingen, correcties en aanvullingen kunt u schriftelijk vóór 15 september doorgeven aan de samensteller:
Johan Hooglander    e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.         314996
per post aan:     Antwoordnummer 555, 2900 WD Nieuwerkerk a/d IJssel   


 
Zondagsbrief

Bij toerbeurt wordt de opmaak van de zondagsbrief, die u op zondagmorgen wordt aange­reikt, verzorgd door Hans Visser, Astrid Vaarties en Jan Koffijberg.
Uw mededeling, graag schriftelijk en redactioneel juist opgesteld, met ver­mel­ding van de naam van de afzender, moet uiterlijk donderdag om 19.00 uur, ingeleverd zijn via e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .
Het vermenigvuldigen van de zondagsbrief gebeurt bij toerbeurt.

N.B. Voor het plaatsen van berichten op de zondagsbrief gelden de volgende afspraken:
•    Berichten die ook in Over en Weer geplaatst kunnen worden, zoals bedankjes voor attenties, worden niet op de zondagsbrief opgenomen.
•    Het moet gaan om berichten vanuit/betreffende onze eigen gemeente.
•    Een bericht dat op twee achtereenvolgende zondagen opgenomen dient te worden, moet ook twee maal aangeleverd worden, liefst via e-mail (altijd voor donderdagavond 19.00 uur).
•    De berichtgeving dient kort gehouden te worden. Maximaal 6 regels. Achtergrondgegevens s.v.p. in Over en Weer plaatsen, niet op de zondags­brief.
•    Berichtgeving over ziekte van gemeenteleden wordt alleen door ambtsdragers (taakgroep pastoraat) of predikant geplaatst.
•    De samenstellers behouden zich het recht voor uw berichtgeving in te korten, of bij dringend plaatsgebrek, niet op te nemen. U wordt van dit laatste uiteraard meteen in kennis gesteld. Vermeld s.v.p. dus altijd duidelijk van wie de berichtgeving komt.
 


Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken