Skip to content

Kerkbestuur

Kerkenraad en moderamen

De kerkenraad bestaat uit een grote en een kleine kerkenraad, De kleine kerkenraad vergadert 10 maal per jaar (incl. de grote kerkenraadsvergaderingen). In de kleine kerkenraad zijn ten minste de voorzitter, scriba, 3 wijkouderlingen, 4 diakenen, de predikanten en de ouderlingen met een speciale opdracht vertegenwoordigd.

De grote kerkenraad, waarin alle ambtsdragers en predikanten zijn vertegenwoordigd, vergadert 4 maal per jaar. Belangrijke besluiten worden, veelal na de gemeente gehoord te hebben, door de grote kerkenraad genomen. De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid in alle zaken van bestuurlijke en pastorale aard.

Verder vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad:
- College van Diakenen;
- College van Kerkrentmeesters;
- Taakgroep Pastoraat;
- Taakgroep Eredienst;
- Taakgroep Vorming en toerusting;
- Taakgroep Missionaire Arbeid (in eigen omgeving);
- Taakgroep Jeugdwerk;
- Archief;
- Jaarboekje;

- Werkgroep Communicatie en Werkgroep Kerk en Israël

Het moderamen van de kerkenraad bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, scriba, ouderling, diaken, jeugdouderling, kerkrentmeester en predikant(en).

Voorzitter: Mevr. C. Visser-Mol

Scribae: T. Legters (0180-399140).
Ringvaartlaan 16, 2914 VJ Nieuwerkerk aan den IJssel
mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken