Skip to content

Kerkelijk Bureau
Het kerkelijke bureau verzorgt de ledenadministratie en maakt daarbij gebruik van de LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)  een landelijk geautomatiseerd systeem voor ledenadministratie.

Uitschrijven bij Overlijden
Gemeenteleden waarvan bericht wordt ontvangen dat zij zijn overleden worden door het kerkelijk bureau uitgeschreven.

Uitschrijven van gemeenteleden naar een andere (PKN) gemeente
Gemeenteleden die verhuizen naar een andere gemeente worden direct door de LLR overgeschreven naar de kerk in zijn nieuwe woonplaats. Hiervan krijgt het kerkelijk bureau bericht.

Een gemeentelid kan ook worden ingeschreven in een ander kerkelijke gemeente dan waar hij woont (voorkeursgemeente). Daartoe moeten hij/zij via een formulier toestemming vragen aan de kerkenraden van zowel de kerk in hun nieuwe als van de kerkenraad in hun oude woonplaats. Op basis van die gegevens wordt het voorkeurslidmaatschap in de ledenadministratie vastgelegd. Een dergelijke procedure geldt ook voor die gemeenteleden die elders gaan wonen maar lid willen blijven van onze kerk. Een gemeentelid kan dus maar bij één gemeente worden ingeschreven.

Voor die administratie is het dus van belang het kerkelijke bureau te informeren over:
- verhuizing
- geboorte en huwelijk
- overlijden.

e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
 

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken