Skip to content

Avondgebeden in de veertigdagentijd: elke woensdag om 20.30 uur
De avondgebeden hebben de vorm van getijdengebeden zoals ze al eeuwenlang in de kloosters worden gebeden. Rust, stilte en inkeer zijn kenmerken van de avondgebeden met hun eeuwenoude, vaste liturgie. In de veertigdagentijd vinden ze plaats op de woensdagavonden in de Ringvaartkerk, aanvang 20.30 uur. Ze worden voorbereid en uitgevoerd door leden van de Josephkerk en de Ringvaartkerk.
De avondgebeden worden in gang gezet met de Aswoensdagviering op 6 maart in de Josephkerk.
Van oudsher werd in Israël via de Thora gezegd er te zijn en zorg te dragen voor armen, weduwen en wezen, zelfs voor vreemdelingen.
Profeten als Amos en Jeremia legden de nadruk op “goede werken”: omzien naar behoeftigen heeft meer Gods behagen dan brandoffers en andere vormen van Eredienst.
Wat doen wij, in onze tijd, met de richtlijnen van de Thora? Zien wij eigenlijk wel het onrecht wat er is?
En wat doen wij aan onrecht? Proberen wij, al is het maar een klein beetje, de wereld waarin wij leven een stukje rechtvaardiger te maken?
En hoe doe je dat? Wat zijn je voorbeelden? Wat zegt Jezus over rechtvaardig handelen?
Wat is jouw bron, jouw ijkpunt van rechtvaardig handelen?
Is de consequentie van je geloof en het volgen van Jezus een appèl op je handelen?
In de avondgebeden tijdens de aankomende veertigdagentijd staan we stil bij het overkoepelde thema:
Zie jij onrecht? Doe er wat aan!
 

Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken