Skip to content

Oec. Avonden
De Interkerkelijke Werkgroep Avondgebeden, waarvan de leden momenteel uit de PKN-gemeente en uit de katholieke St. Josephparochie komen, is verantwoordelijk voor diverse avondgebeden gedurende het kerkelijk jaar: aan het begin van Advent, tijdens de veertigdagentijd en voor Pinksteren. Tevens voor speciale themaweken zoals de week van het gebed voor de eenheid van de christenen.
In deze avondgebeden wil de werkgroep ruimte creëren voor bezinning, stilte en gebed.
Uitgangspunt daarbij is de orde van de vespers, één van de getijdendiensten uit de overlevering van de katholieke kloosters sinds de 5de eeuw; en zoals deze orde ook is opgenomen in het Dienstboek van de PKN.
De werkgroep wil het oecumenische gedachtegoed stimuleren; de nadruk ligt op wat ons verbindt en samenbindt.
Voor wat betreft onze gemeente zijn deze werkzaamheden gedelegeerd vanuit de taakgroep Erediensten; vanuit de St. Josephparochie vanuit het taakveld “vieren”.
De Avondgebeden vinden altijd plaats op de woensdagavond.


Avondgebeden in 2017
2017:
woensdag 1 maart 2017: oecumenische Aswoensdagviering; 19.30 uur, St. Josephkerk

woensdag 8 maart 2017: oecumenische avondgebed: 21.00 uur, De Bron.
woensdag 15 maart: oecumenische avondgebed: 21.00 uur, De Bron.
woensdag 22 maart: oecumenische avondgebed: 21.00 uur, De Bron.
woensdag 29 maart: oecumenische avondgebed: 21.00 uur, De Bron.
woensdag 5 april: oecumenische avondgebed: 21.00 uur, De Bron.
woensdag 12 april: oecumenische avondgebed: 21.00 uur, De Bron.

woensdag 31 mei: avondgebed op-weg-naar-Pinksteren; 21.00 uur, St. Josephkerk

woensdag 29 november: avondgebed op-weg-naar-Advent: 21.00 uur, St. Josephkerk
 


Volgende diensten

Activiteiten

Zoeken