ACTIE KERKBALANS 2023 ACTIE KERKBALANS 2023
Actie Kerkbalans 2023


Binnen onze protestantse gemeente kennen we geen contributie, wel vragen we onze kerkleden om een vrijwillige bijdrage omdat de instandhouding van onze kerkelijke gemeente wel kosten en verplichtingen met zich meebrengt. Jaarlijks maken we als kerkelijke gemeente de balans op (Begroting 2023) en vragen wij half januari onze gemeenteleden, die nog niet bijgedragen hebben, tenminste een maal per jaar (tijdens de landelijke actie Kerkbalans) naar vermogen bij te dragen. De hoogte van dat bedrag bepalen de gemeenteleden zelf.  Dat kan in een eenmalige bijdrage, maar ook in (betaal)termijnen waarbij de betaalwijze zelf gekozen kan worden.

De bankgegevens van onze kerkelijke gemeente staan vermeld in ons jaarboekje en zijn ook op de website Ringvaartkerk.nl.


 

 

lees meer »
 
Tussentijds resultaat Actie KerkBalans 2023 Tussentijds resultaat Actie KerkBalans 2023

Tussentijds resultaat van Actie Kerkbalans (17-05-2023)

Het kan u haast niet ontgaan zijn, in januari vond de landelijke Actie Kerkbalans 2023 plaats! Meer dan 2.000 kerken deden mee, zo ook onze gemeente. Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daardoor hartelijk bedanken! Zo niet, dan verzoeken we u dit alsnog te doen?

Op dit moment is ongeveer 59,25% aan reacties binnen. We hebben bijna €144.000 toegezegd gekregen, waarvan 55,72% ontvangen. We hopen op een totaal van minstens € 150.000.
Via deze weg willen we iedereen die nog niet heeft gereageerd, daarom vragen: wilt u dat deze maand nog doen? De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk.
 
Uitleg Kerkelijke bijdrage Uitleg Kerkelijke bijdrage

Uitleg over de toezegging en een bijdrage voor de Actie Kerkbalans.

Een toezegging is een belofte richting onze kerkelijke gemeente dat u een bedrag wilt overmaken. Een bijdrage is het overmaken van een bedrag naar onze kerkelijke ggemeente. 

lees meer »