Skip to content

Anbi
Het is tijd voor Actie Kerkbalans!
Geschreven door Anton Sinke   
Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari a.s. vragen wij u weer een toezegging te doen voor een bijdrage voor onze kerk. Dat is hard nodig. Want we willen behouden waar we om geven. En als het even kan, laten groeien.
Geef via Actie Kerkbalans. Zo behouden we samen wat waardevol is. Geef uw gift via de toezeggingsuitnodiging die u van ons ontvangt. Dit jaar is het mogelijk om uw toezegging na registratie via Kerkgeld Ringvaartkerk te volgen.
De kerkrentmeesters.
 
Privacyverklaring AVG
Geschreven door Anton Sinke   
 
Anbi 2017-2018
Geschreven door Anton Sinke   
Onze gemeente en diaconie willen transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Deze zijn dan ook door de belastingdienst voorzien van de ANBI-status, waardoor giften aan de kerkelijke gemeente aftrekbaar zijn voor de fiscus. U kunt hier de informatie aantreffen over de volgende onderwerpen: algemene gegevens, samenstelling bestuur, doelstelling en visie, beleidsplan, beloningsbeleid, verslag activiteiten, voorgenomen bestedingen, verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Op deze pagina kunt u de onderstaande documenten downloaden:

Kerkelijke gemeente
Diaconie
 


Volgende diensten

Activiteiten

No current events.

Zoeken