Skip to content

Anbi 2017-2018
Geschreven door Anton Sinke   
Onze gemeente en diaconie willen transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Deze zijn dan ook door de belastingdienst voorzien van de ANBI-status, waardoor giften aan de kerkelijke gemeente aftrekbaar zijn voor de fiscus. U kunt hier de informatie aantreffen over de volgende onderwerpen: algemene gegevens, samenstelling bestuur, doelstelling en visie, beleidsplan, beloningsbeleid, verslag activiteiten, voorgenomen bestedingen, verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Op deze pagina kunt u de onderstaande documenten downloaden:

Kerkelijke gemeente
Diaconie
 

Volgende diensten

Activiteiten

No current events.

Zoeken