Skip to content

Symbolische schikkingen 40-dagentijd 2016
In de schikkingen voor deze periode leggen we de nadruk op de beweging van de ene mens naar de ander en daarmee naar de Ander met een hoofdletter. Naar God.  Wie blijft zitten en de handen in de schoot legt, letterlijk maar vooral figuurlijk, komt niet verder. En er is niet alleen de beweging van de mens naar de Ander. Er is ook een beweging andersom, van God naar de mens. In de verhalen die in  deze periode gelezen worden, komen deze beide aspecten naar voren.  Om die beweging vorm te geven zijn schoenen zichtbaar in de schikkingen. Deze schoenen staan symbool voor het gaan op de weg van het leven. De kleur van de schoenen is wit, het wit van het licht, van het steeds opnieuw kunnen beginnen en van zuiverheid.

Zondag 14 februari 2016 – 1e zondag 40-dagentijd -  Invocabit  (roept hij mij aan)

We beginnen de eerste zondag van de veertig dagen in de woestijn, waar Jezus wordt verzocht. De 40 tulpen symboliseren de 40 dagen waarvoor wij nu staan. Zij verwijzen naar de periode van inkeer, gebed en vasten naar het feest van Pasen toe.

schoenen aan
om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
zijn weg van liefde blijkt zwaar
zoekend in de woestijn naar kracht
onder de druk van beproeving
God blijf waken, wees houvastZondag 21 februari 2016 – 2e zondag 40-dagentijd -  Reminiscere  (Gedenk)

Deze tweede zondag gaan we terug naar het  begin van het evangelie en horen we over het liefhebben van je vijanden. De lezing gaat over het liefdegebod, de grond voor mensen die de weg van Jezus willen volgen. De oproep klinkt om een stap verder te zetten. In de schikking is die vergaande liefde verbeeld. Die maakt het verschil. Die liefde maakt sterk maar tegelijk ook kwetsbaar.

Immers wie het hoofd boven het maaiveld uitsteekt... We zien hoe een bloem boven de anderen uitsteekt – dezelfde en toch zo anders – sterk en kwetsbaar.

schoenen aan
om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
die ons zegt oneindig veel lief te hebben
en zo het verschil te maken
God open ons hartZondag 28 februari 2016 – 3e zondag 40-dagentijd – Oculi  (mijn ogen)

Op deze derde zondag bewegen wij ons naar Jeruzalem en zijn we getuige van het verhoor van Jezus. Vorige week ging het om het liefdegebod. Nu gaat het over wie Jezus is. Hogepriesters en schiftgeleerden vragen hem naar zijn identiteit. Om hun eigen gelijk te halen. Niet om een stap in zijn richting te zetten. Er is sprake van verharding en onwil.

De liggende bloemen verbeelden die onwil. Zal de witte bloem het redden. Hoe sterk is liefde?

schoenen aan
om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
Gevangen
deze zoon van God
waar is het recht?

wie doet een stap?
God, het is zo donker, laat de liefde bloeienZondag 6 maart 2016 – 4e zondag 40-dagentijd – Leatare  (verheug u)

Op deze vierde zondag gaat het over de farizeeër en de tollenaar, over verhogen en vernederen. Beiden gaan naar de tempel om God te aanbidden. In het gebed zet de één zich af tegen de ander. Wie zo overtuigd is van zijn eigen gelijk, kan geen stap meer naar anderen zetten. Die staat stil.

In de schikking zijn de houdingen  verbeeld als een rechtopstaande tak en als een gebogen tak. Maar bij God keert alles om. Wie gebogen was, mag nu rechtop gaan.

schoenen aan
om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
eigenwaan zet geen stap naar de ander
wie zich buigt naar God komt in beweging
God, zet ons op onze voetenZondag 13 maart 2016 – 5e zondag 40-dagentijd – Judica (Doe mij recht)

Op deze vijfde zondag, lezen wij over Golgotha en horen wij het gesprek dat gevoerd wordt tussen de twee misdadigers en Jezus, hangende aan het kruis. In dat gesprek tussen Jezus is de ene misdadiger spottend. Hij keert zich van Jezus af. De andere neemt het voor Jezus op en spreekt zijn schuld uit.

In de schikking zien wij de drie kruizen verbeeld met de een, die zich van Jezus afkeert, en de ander die toenadering zoekt.

schoenen aan
om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
spot sluit af
de roep om ontferming opent de hemel
God, ontferm uZondag 20 maart 2016 – 6e zondag 40-dagentijd – Palmarum  (palmpasen)

Op Palmzondag is er de intocht in Jeruzalem. Deze zondag vormt de overgang naar de stille week.

Jeruzalem is bijna bereikt. Jezus rijdt op een veulen naar de stad van vrede. De stenen in de schikking verbeelden de stenen van de stad. Maar Jezus huilt bij het zien van de stad, omdat in die stad van vrede, de vrede nog ver te zoeken is. De tranen in de schikking zijn verbeeld met parels. Vreugde en verdriet  mengen zich. Tussen de stenen glinsteren de tranen.

schoenen aan
om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
juichen om de koning op een ezel
die komt redden
tranen vanwege vrede
die er nog niet zal zijn
God, sterk ons verlangen naar wat vrede brengtDonderdag 24 maart 2016 – Witte donderdag

De stille week begint met de uitnodiging om samen te komen eten aan de tafel van de Heer. Jezus zet een stap naar zijn leerlingen en dient ze. Hij nam de beker en het brood. In de schikking is dit symbolisch weergegeven.
Vrijdag 25 maart 2016 – Goede vrijdag

Vandaag staan we in de schikking stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Het licht lijkt te doven. Maar het is maar voor even.

Zaterdag 26 maart 2016 – Stille zaterdag

De stilte van deze zaterdag is te voelen. We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood.

We horen het verhaal van de opstanding  en ervaren dat het donker niet het laatste woord heeft, maar het Licht.

Zondag 27 maart 2016 - Paaswake
Zondag 27 maart 2016 - Pasen

Op deze paasmorgen kan volop gevierd worden hoe God zich naar mensen beweegt en hoe wij als mensen geroepen worden om in beweging te komen. Twee leerlingen van Jezus gaan op weg naar Emmaüs. Er is verdriet en onbegrip. Op een gegeven moment komt er een derde persoon naast hen lopen, die hen uitlegt wat er in de Schrift staat. Dan als ze aan tafel zitten om samen te eten, herkennen ze Jezus als hij het brood breekt. Hij is de Opgestane Heer. Hij heeft een stap gezet naar hen. Dan komen ook zij weer in beweging en gaan terug naar Jeruzalem. In de schikking is verbeeld hoe we op weg gaan naar een muur van mensen.


Ga, zet een stap naar de Ander!  Naar mensen en naar God.

schoenen aan
om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
onverwacht loopt hij met je mee
de Opgestane Heer
te herkennen in het brood dat je deelt
God van leven, laat onze voeten blijven gaan naar de Ander.
 

Volgende diensten

Activiteiten

No current events.

Zoeken