Skip to content

Zondag 22 februari / 1e zondag 40-dagentijd : Ontvangende handen….
Het thema voor dit jaar is : Open je handen……

In de schikking komen steeds handen terug. Handen van metaaldraad waardoor het sterk is en tevens iets fragiels heeft. De handen zijn soms zichtbaar en soms moet u goed kijken om ze te zien. De handen hebben een dubbele betekenis. Ze staan voor de handen van God, soms nauwelijks merkbaar, om op een ander moment als sterk en dragend ervaren te worden. Tegelijk zijn Gods handen ook onze handen. Jezus is daarbij de mens bij uitstek die Gods dragende en delende handen zichtbaar heeft gemaakt. In navolging van Hem worden wij geroepen om na te denken waar onze handen kunnen delen, troosten of helen.

We vieren hoe Gods handen Jezus door de dood heen dragen en hem doen opstaan ten leven.

Symbool: de basis van een stronk en handen. Gods handen / uw handen.

Zondag 22 februari / 1e zondag 40-dagentijd : Ontvangende handen….

Vandaag is de eerste zondag van de 40-dagentijd. In de schikking zien we de handen die geopend zijn. Open handen om liefde en trouw te ontvangen van Godswege, zoals in Psalm 25 wordt bezongen. Je ballast, verbeeld door de stenen in het draad, mag je neerleggen. Teken van hoop werd Hij, bloeiend in de winter.

Open je handen
Naar Gods weg
Van liefde en trouw

Op die weg
Vind je de ander
De ander die je aanroept
Zo
Bloeit
Hoop

God roep ons aan
 

Volgende diensten

Activiteiten

No current events.

Zoeken