Geen kerkbezoek in Covid-tijd Geen kerkbezoek in Covid-tijd
Doorslaggevend voor deze keuze zijn voor het moderamen de overwegingen:
  • De besmettingen blijven toenemen, nu zelfs met nieuwe varianten;
  • De ziekenhuizen en IC’s blijven steeds meer Covid-patiënten opnemen;
  • Het dringende advies van de PKN om over te gaan op uitsluitend online vieringen;
  • Het beroep dat kerken doen op de vrijheid van godsdienst lijkt ons als kerk buiten het maatschappelijk debat te plaatsen dat gaat over verantwoordelijkheid en het gemeenschappelijk bestrijden van het virus.
Natuurlijk zijn er meerdere argumenten te vinden, zowel praktische als ook (vooral) pastorale. Maar bovenal is de kerkenraad verantwoordelijk voor de gezondheid van alle gemeenteleden; dat deze gemaakte keuze ons voor enorme pastorale uitdagingen plaatst, behoeft geen betoog.
Toch denken we dat op dit moment, terwijl het hele land in een gedwongen lock-down zit, er goed aan doen om voor diezelfde lock-down te kiezen en zo geen bijdrage leveren aan het verder verspreiden van een virus, dat misschien nog lange tijd ons leven zal beheersen.
We weten dat deze keuze tot discussies kan en zal leiden; dat hoort ook bij wie wij zijn. Maar laten die discussies zich vooral richten op dat wat we allemaal zo graag willen: kerkdiensten houden, waar iedereen zonder voorbehoud weer van harte welkom is.
 
terug